KOMENTOVANÁ PREHLIADKA výstavy s autorom a kurátorom

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA výstavy s autorom a kurátorom

Verejnosť  /  Pretórium
Keď tieň vrhá tieň / When a shadow casts a shadow
24. 9. o 17.00 hod.,
Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25
 
Pozývame na komentovanú prehliadku výstavy Keď tieň vrhá tieň / When a shadow casts a shadow autora Adama Šakového v kurátorskej koncepcii Michala Stolárika, ktorí návštevníkov prevedú výstavou, porozprávajú o procese jej vzniku a podrobnejšie predstavia tvorbu Adama Šakového.
Samostatná výstava predstavuje selekciu diel z obdobia posledných dvoch rokov. Už na prvý pohľad je zrejmé, že sa výrazne posunul od predchádzajúceho cyklu, v ktorom preberal kompozície, zemitú farebnosť a formálne znaky z barokových zátiší a portrétnej tvorby 19. storočia. Ďalej už nepokračuje v skúmaní a zobrazovaní (viac, či menej živých) živočíchov a opätovne sa vzdáva využívania širokého farebného spektra. Na rozohranie aktuálnych maliarskych kompozícií na drobných až monumentálnych plátnach si vystačil s čiernobielym monochromatickým koloritom, ktorý prebral z charakteru zobrazených motívov.
Výstavný projekt prezentuje dva samostatné línie, pomocou ktorých skúma potenciál iluzívnosti a klamlivosti maľby. Zaoberá sa povahou, zobrazovacími možnosťami a materiálnymi kvalitami vybraných objektov, ktoré vkladá do vykonštruovaných fiktívnych kompozícií popierajúcich všeobecne dané istoty. Sledujeme neidentifikovateľné levitujúce predmety, rozpad fyzikálnych zákonov, nestálosť materiálnych vlastností či nenápadné iracionálne vzťahy a vágnu hranicu medzi tým, čo je realita a tým, čo ju len nápadne pripomína.
Prvá časť predstavuje romantizujúce scenérie nepoškvrnené ľudskými zásahmi. Dokonalo naklonované kmene opadaných listnatých stromov a hypnoticky temná atmosféra však signalizujú, že s obrazmi niečo nie je v poriadku. Úvahy o funkcii maľby a jej (ne)schopnosti reflektovať realitu ďalej rozvíja aj v najnovšom cykle, v ktorom programovo preberá figurálne výjavy, detaily či menej známe pohľady na vrcholné diela európskeho neskororenesančného a barokového sochárstva. K historickému materiálu pristupuje analyticky a bez emócií. Nezaujíma ho exkurz do dejín umenia, ani mytologické príbehy či ikonografia svätých. Jeho kurátorskú selekciu spája záujem o motív drapérie, extatického tela, atletického svalstva či oblých kriviek. Vyberá si vypäté a vzrušujúce situácie, ktoré kontrastujú s pokojnými až postmortálnymi motívmi. Rozdiel medzi životom a smrťou sa ešte viac zahmlieva. Výjavy vytrháva z dejinného kontextu, vďaka čomu rozširujú ideový záber o tematiku medziľudských vzťahov a nečakaného erotického napätia.
 
 
///////////
 
 
Názov podujatia: KOMENTOVANÁ PREHLIADKA výstavy s autorom a kurátorom.
Adam Šakový, Keď tieň vrhá tieň / When a shadow casts a shadow
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Prehliadku povedie: Adam Šakový, Michal Stolárik
Vystavujúci autor: Adam Šakový
Miesto: Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25 Banská Bystrica
Termín: /štvrtok/ 24. septembra 2020 o 17.00 hod.
 
Vstup voľný.
 
Srdečne pozývame!
 
Podujatie je realizované vrámci Svetového dňa cestovného ruchu. Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.