Banícke povstanie

Banícke povstanie

 / 
Banícka tradícia ⚒ v Banskej Bystrici a jej blízkom okolí je neodmysliteľne spätá s dvoma známymi menami, Jakob FUGGER a Ján THURZO. Ich Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť sa stala celosvetovo úspešným podnikom a zároveň bola príčinou 🌼 rozkvetu samotného mesta.
Tak ako to však v živote býva, veľké úspechy so sebou nesú aj daň. Časť z nej zaplatili samotní baníci, ktorí boli začiatkom 16. storočia vyplácaní znehodnotenými 💰 mincami.
Pripomeňte si spolu s nami udalosti Baníckeho povstania z roku 1525- 1526. Príbehy urodzených pánov a pracovitých baníkov vám počas podujatia predstaví Cassanova – Spoločnosť veselých šermiarov a ich priatelia.
 
🔵HLAVNÝ PROGRAM:
13.00 hod a 17.15 hod Rekonštrukcia bojov Baníckeho povstania
🔴SPRIEVODNÉ AKTIVITY:
*Potulky po hradnom areáli so sprievodcom
*Stanový tábor šermiarskej skupiny Cassanova
*MÚZPAS – súťaž o múzejno-galerijný pas
*Prezentácia kultúrnych inštitúcii
*Tvorivé dielne
 
VSTUPNÉ ZDARMA 🎫
Podujatie je realizované v rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu.