Detský sprievodca expozíciou

Detský sprievodca expozíciou

Verejnosť  /  Vila Dominika Skuteckého

Počas návštevy stálej expozície Dominika Skuteckého môžu návštevníci pracovať so skicárom a taktiež s tlačeným interaktívnym detským sprievodcom, ktorý im priblíži život aj dielo umelca zrozumiteľnou a tvorivou formou. Materiál obsahuje rôzne úlohy – kresba farebnými pastelkami, hľadanie detailov na obraze, dokresľovanie podľa originálneho obrazu či podľa vlastnej fantázie, vytváranie vlastného autoportrétu. Vyplneného detského sprievodcu je možné zobrať so sebou, môže poslúžiť ako zdroj informácií pre ďalšiu prácu aj doma. Aktuálne sú pracovné listy rozšírené o nový tematický okruh. Orientuje sa na oblasť odievania a módnych doplnkov v období konca 19. a začiatku 20. storočia, ktoré môže návštevník skúmať a oboznamovať sa s nimi prostredníctvom vystavených diel Dominika Skuteckého.