Festival / Komentovaná prehliadka výstavy

Festival / Komentovaná prehliadka výstavy

 /  Pretórium

KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita)
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA
výstavy s kurátorkami
5. 11. o 17.00 hod.,
Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25

V rámci festivalu Prvý človek bol umelec 4 v Bethlenovom dome a Pretóriu pozývame na komentovanú prehliadku výstavy KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU! (súčasné umenie a rómska identita). Kurátorky Petra Hanáková a Emília Rigová divákov/diváčky prevedú výstavou, porozprávajú o procese jej vzniku, podrobnejšie predstavia tvorbu jednotlivých autorov/autoriek i ošemetnosť pojmu “rómske umenie” v aktuálnom diskurze umenia.

Výstava predstavuje tvorbu mladej generácie umelcov/umelkýň , ktorí/ktoré s témou, či, lepšie, v téme rómskej identity pracujú a kriticky ju reflektujú. Teda na rozdiel od množstva výstav skôr idylicky zameraného insitného umenia Rómov ide o živé, diskurzívne, aktuálne súčasné umenie, ktoré sa na tradíciu odvoláva, ale v mnohom s ňou polemizuje, je voči nej aj značne kritické. Profesionálni rómski umelci/umelkyne sú dnes prirodzenou súčasťou scény, k svojmu rómstvu sa vzťahovať môžu i nemusia. “Rómske umenie” podľa všetkého neexistuje (musel by to byť rasový koncept). Podobne ako neexistuje etnicky (či esenciálne) slovenské umenie. Existuje však umenie, ktoré svoju romacitu (slovacitu), svoje romipen kriticky reflektuje…

///////////

Názov podujatia: Komentovaná prehliadka výstavy KERES KULTURA! / ROBÍME KULTÚRU!
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Prehliadku povedie: Petra Hanáková, Emília Rigová
Vystavujúci autori: Delaine Le Bas, Denis Kozerawski, Emília
Rigová, Krzysztof Gil, Ľuboš Kotlár, Małgorzata Mirga-Tas, Robert Gabris, Sead Kazanxhiu, Selma Selman, Tamara Moyzes
Miesto: Pretórium, Nám. Štefana Moysesa 25 Banská Bystrica
Termín: /utorok/ 5. november 2019 o 17.00 hod.

Vstup voľný.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.
je Banskobystrický samosprávny kraj. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Ivana Klepáčová