Festival / Krajina z letu

Festival / Krajina z letu

 /  Bethlenov dom

Pozývame na sprievodné podujatie festivalu Prvý človek bol umelec 4 v Bethlenovom dome a Pretóriu – sobotnú tvorivú dielňu pre celú rodinu KRAJINA LETU. Tentokrát sa pozrieme na krajinu zhora a tematicky budeme vychádzať z najnovšej výstavy maliara Rastislav Podoba – Nižšie úrovne / výstava.

Na tvorivom popoludní v galérii spoznáme výstavu cez rôzne výtvarné techniky. Pozrieme sa na krajinu a zamyslíme sa nad tým, ako sa na ploche prekrývajú vrstvy krajiny s úrovňou oblakov v atmosfére, cez napr. dym, koruny stromov, vegetáciu, pôdu, dno riek a morí, … Budeme vytvárať pomyselnú krajinu zhora a používať mapy, pohráme sa s vrstevnicami a prenesieme si ich do priestoru. Vyskúšame si grafickú techniku monotypie a odtláčanie rozmanitých materiálov.

Rastislav Podoba (1975) vo svojej najnovšej maliarskej tvorbe pokračuje pracuje s existujúcim technickým obrazom, ktorý vznikol v inom čase, je reprezentáciou povrchu krajiny v inej mierke a z bodu v priestore, ktorý je ľudskému oku zvyčajne nedostupný. Maliar technický obraz pretvára, nanovo konštruuje v médiu maľby a predstavuje nám ho v našej mierke – v rámci možností nášho pohľadu, očakávajúceho horizont. Toto porovnávanie je kľúčom k porozumeniu aktuálnych malieb Rasťa Podobu a k ich aktuálnej zaujímavej inštalácii Nižšie úrovne.
Tvorivá dielňa je súčasťou festivalu Stredoslovenskej galérie Prvý človek bol umelec 4, ktorý ponúka vernisáže, tematizované prednášky, filmy, komentované prehliadky a rozmanité tvorivé dielne.

Program je vhodný pre dospelých a rodiny s deťmi od 5 rokov.
V prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/4701624, 048/4701615, 0917 294 527 alebo mailom na [email protected] do piatku 29. 11. 2019 do 12.00 hod.
Kontaktné osoby: Martina Martincová, Zuzana Medzihorská

//////

Názov:Tvorivá dielňa / KRAJINA Z LETU
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Termín: 30. 11. 2019 o 13.00 hod. (sobota)

Tešíme sa na Vás!

Vstup voľný.

Podujatie v rámci projektu Galéria ako priestor vzdelávania #3 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Mesto Banská Bystrica.
Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.