Festival / Stopy v snehu

Festival / Stopy v snehu

 /  Bethlenov dom

V rámci festivalu Prvý človek bol umelec 4 v Bethlenovom dome a Pretóriu, Vás pozývame na prednášku o umelcovi Michalovi Kernovi a jeho tvorbe v krajine (land art) s Danielou Čarnou, kurátorkou súčasného umenia a galerijnou pedagogičkou Kunsthalle Bratislava, ktorá sa dlhodobo zaoberá jeho tvorbou a je tiež autorkou jeho monografie https://www.mediahub.sk/gmb-daniela-carna-kniha-michal-kern/.

Michal Kern bol po celý svoj umelecký aj osobný život spojený a prepojený s prírodou, ktorá mu poskytovala nielen zátišie na intímne chvíle rozjímaní, ale výrazne mu slúžila aj ako ateliér. Doslova. V podstate všetky jeho umelecké diela vychádzajú z pozorného a dlhého pozorovania prírody, jej kolobehov a procesov v nej.

Čo stálo za potrebou umelcov vstúpiť do prírody a svoj zážitok zaznamenať iným spôsobom ako len štetcom na plátno? Michal Kern patrí k predstaviteľom generácie, ktorá koncom 60. a v 70. rokoch 20. storočia tvorbou citlivo reagovala na výzvy ochrany životného prostredia, ktoré sú viac ako aktuálne aj dnes. V jeho interpretácii získal land art (umenie v krajine) rozmer blízky vizuálnej poézii. Jej prostredníctvom v nás zanecháva stopu a pozýva objaviť osobný vzťah k prostrediu okolo nás. Do krajiny vstupuje veľmi citlivo. Umelec si uvedomuje svoje telo a stopy, ktoré jeho aktivita v krajine zanecháva. Zároveň pracuje s fyzikálnymi danosťami prostredia. Napríklad so svetlom, reflexiou, ale aj skupenstvom materiálov. V zasneženej krajine je to práve dobrá viditeľnosť stôp. Kern stopami do snehu vytvára línie presne tak ako ceruzou na papier.

Jeho umelecká a ľudská filozofia bola zakotvená v tom, že človek zanecháva v prírode stopy násilné, teda negatívne, alebo nenásilné, ktoré sú jej súčasťou, splývajú s prírodou tak, aby v nej napokon prirodzene zanikli, aby ich príroda prijala. Hlavným motívom jeho úvah je uvažovanie nad vzťahom človek – príroda / príroda – človek.

 

//////

 

Názov: Stopy v snehu

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Prednášajúca: Daniela Čarná

Miesto konania: Bethlenov dom (1. poschodie), Dolná 8, Banská Bystrica

Termín: 26. 11. o 17.00 hod.,

 

Tešíme sa na Vás!
Vstup voľný.

“Napísať projekt pre milióny ľudí, aby sa dotkli rosy a žili v súzvuku so zákonom prírody.” (M. Kern)

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.
je Banskobystrický samosprávny kraj. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Foto: Ivana Klepáčová