Krajina z výšky

Krajina z výšky

 /  Bethlenov dom

Edukatívny program pre školy k výstave maliara Rastislava Podobu

Výstavu najnovších malieb Rastislava Podobu spoznáme cez rôzne výtvarné techniky. Pozrieme sa na krajinu a zamyslíme sa nad tým, ako sa na ploche prekrývajú vrstvy krajiny s úrovňou oblakov v atmosfére, cez napr. dym, koruny stromov, vegetáciu, pôdu, dno riek a morí, … Budeme vytvárať pomyselnú krajinu zhora a používať mapy, pohráme sa s vrstevnicami a prenesieme si ich do priestoru. Vyskúšame si grafickú techniku monotypie a odtláčanie rozmanitých materiálov.

Rastislav Podoba (1975) vo svojej najnovšej tvorbe pokračuje pracuje s existujúcim technickým obrazom, ktorý je reprezentáciou povrchu krajiny v inej mierke a z bodu v priestore, ktorý je ľudskému oku zvyčajne nedostupný. Maliar technický obraz pretvára, nanovo konštruuje v médiu maľby a predstavuje nám ho v našej mierke. Jeho diela na výstave Nižšie úrovne v Stredoslovenskej galérii uvidíte v zaujímavej inštalácii.

Praktické informácie:

Program vieme prispôsobiť s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov (5 – 15 rokov). Na program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky ([email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527), absolvovať ho môžete aj mimo otváracích hodín Stredoslovenskej galérie.

Programu sa môžete zúčastniť do 2. februára 2020, dokedy potrvá výstava.

Trvanie aktivity: 45 – 90 min.
Optimálny počet: max. 15 návštevníkov