Letné aktivity pre deti ARS et AMOR

Letné aktivity pre deti ARS et AMOR

Verejnosť  /  Vila Dominika Skuteckého

Zažite s nami leto v galérii!

Stredoslovenská galéria aj toto leto pripravuje pre deti vo veku 6 – 11 rokov týždenný cyklus zaujímavých a tvorivých aktivít, a to v dvoch júlových termínoch (10. – 14. júla alebo 24. – 28. júl 2023).

Vďaka tohtoročnej téme Od bodu k farbe budú deti skúmať a poznávať výtvarné vyjadrovacie prostriedky cez rôznorodé zábavné tvorivé aktivity.

Deťom aj tento rok ponúkneme rôzne zaujímavé animačné hry a aktivity. Dozvedia sa viac o bodoch, škvrnách, líniách, plochách, tvaroch, farbách a kompozíciách. Objavíme ich nielen vo výtvarných dielach, ale aj všade okolo nás.

Pozrieme si aktuálne výstavy Stredoslovenskej galérie a veľa času budeme tráviť vonku – v malebnej záhrade vily Skuteckých a na rôznych miestach v meste i v prírode. Inšpirovaní umením, zážitkami a vlastnou tvorbou spoznáme nové veci a zaujímavo a aktívne prežijeme spoločne strávený čas. Naším mottom bude životné heslo maliara Dominika Skuteckého Ars et Amor – umenie a láska, v ktorého vile a záhrade sa bude väčšina letných aktivít odohrávať.

Čaká nás tiež návšteva Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku, kde zapojíme naše tvorivé a mozgové bunky.

Rozmanité zábavné workshopy galerijných pedagogičiek Stredoslovenskej galérie a Slovenskej národnej galérie – Zvolenský zámok v kombinácii s malou skupinkou do 12 účastníkov deťom ponúknu nezabudnuteľné letné zážitky.

Na konci podujatia si deti odnesú svoje umelecké diela z celého týždňa (kresby, grafiky, ..) a prekvapenie, ktorý si sami autorsky vyrobia a budú môcť prakticky využívať.

Na konci tvorivého týždňa nás čaká vernisáž našich umeleckých diel mladých nádejných umelcov pre pozvaných (aj rodinných) hostí.

////////

 

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Termín: 2 turnusy – 1) 10. – 14. júl 2023; 2) 24. – 28. júl 2023

Program prebieha každý deň od 9:00 do 16:00, deti je možné privádzať od 8:30 a odvádzať do 16:30 hod.

Miesto: Vila Dominika Skuteckého so záhradou, Horná 55; Bethlenov dom, Dolná 8; Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica

Vek detí: 6 – 11 rokov

Cena: 110,- € / zahŕňa poistenie, obed, materiál na tvorivé aktivity a iné náklady na program

 

Prihláška dieťaťa na letné aktivity Stredoslovenskej galérie 2023

Informácie a pokyny pre rodičov / zákonných zástupcov

Informovaný súhlas rodiča / zákonného zástupcu – prosím prineste podpísaný v deň začatia podujatia (10. alebo 24. 7. 2023)

 

Neváhajte a prihláste sa čo najskôr, ideálne do 1. júna 2023, počet miest je obmedzený kapacitou 12 detí.

Viac informácií a prihlasovanie – galerijné pedagogičky Martina Martincová a Zuzana Medzihorská ([email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527)

 

Tešíme sa na vás!

 

Podujatie realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.