Odhalenie zreštaurovaného obrazu D. Skuteckého

Odhalenie zreštaurovaného obrazu D. Skuteckého

 /  Vila Dominika Skuteckého

Po dočasnom uzavretí Stálej expozície Dominika Skuteckého Vás pozývame 13. marca 2019 o 17.00 hod., v deň výročia umelcovho úmrtia, na odhalenie zreštaurovanej najznámejšej maľby Skuteckého z roku 1889 „Trh v Banskej Bystrici“.

Obraz Vám predstavíme v zreštaurovanej podobe, v pôvodnej farebnosti po vyčistení a odbornom ošetrení. Popritom priblížime pútavý príbeh diela, históriu vzniku a migráciu v zbierkach, ako aj interpretáciu a identifikáciu hlavných postáv námetu maľby. Výpravná scéna obrazu zachytáva rušné trhovisko rozložené pod morovým stĺpom na banskobystrickom námestí. Mnohofigurálnej kompozícii dominuje ústredná ženská postava s akcentom jasnočerveného slnečníka. Veľmi pestré a detailne realistické maliarske podanie scény ožíva v intenzívnom poludňajšom svetle.

Prezentácia ikonického diela Skuteckého bude úvodným podujatím v rámci postupného odhaľovania zreštaurovaných umelcových malieb z kolekcie Stredoslovenskej galérie, ktoré plánujeme predstavovať počas roka 2019. Zároveň sprístupňujeme stálu expozíciu po renovácii podláh, ktorá bola realizovaná vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Následne pripravujeme ďalšie rekonštrukčné práce a reinštaláciu stálej expozície umelca s využitím potenciálu maliarovej vily ako autentického prostredia jeho tvorby a rodinného života.  

Na projekte reštaurovania a výskumu malieb Dominika Skuteckého spolupracuje Stredoslovenská galéria s Chemicko-technologickým oddelením Pamiatkového úradu SR a Slovenskou národnou galériou, reštaurátorom Mgr. art. Miroslavom Slúkom, chemičkou Ing. Stanislavou Trginovou a kurátorkou zbierky umenia 19. storočia SNG Mgr. Katarínou Beňovou, PhD.

Projekt reštaurovania a výskumu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Dielo Trh v Banskej Bystrici bolo zreštaurované vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

Katarína Baraníková, kurátorka SSG

///

Názov: Odhalenie zreštaurovaného obrazu Dominika Skuteckého: Trh v Banskej Bystrici /prezentácia/
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Kurátorka:
 Katarína Baraníková
Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Termín: 13. marec 2019 o 17.00 (streda)

Vstup voľný.

Za podporu ďakujeme:
BARZZUZ s.r.o. a
BANSKOBYSTRICKÝ PIVOVAR, a.s.

Tešíme sa na vašu návštevu!