Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #3

Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #3

Verejnosť  /  Bethlenov dom

Edukačný program 

Program pre zdravotne znevýhodnené skupiny, ako i bežné skupiny návštevníkov o vnímaní diel vizuálneho umenia prostredníctvom našich zmyslov.

Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať a spoznávať aj výtvarné diela. 

Účastníci za pomoci rôznorodých interaktívnych zmyslových hier s edukačnými pomôckami  pracujú so senzuálnymi vnemami a súčasne nadobudnuté zmyslové asociácie nachádzajú a priraďujú ku konkrétnym umeleckým dielam.

 

Praktické informácie:

Program vieme prispôsobiť s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Na program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky ([email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527), absolvovať ho môžete aj mimo otváracích hodín Stredoslovenskej galérie.

Okrem školských skupín program pripravujeme aj pre verejnosť, a to pre skupiny od 5 účastníkov.

Trvanie aktivity: 60 min.

Optimálny počet: do 10-15 osôb

Miesto:

Bethlenov dom, Dolná 8

Vila Dominika Skuteckého, Horná 55

 

Držitelia preukazov ZŤP zdarma.

 

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Mesta Banská Bystrica.