Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #4

Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #4

Verejnosť  /  Bethlenov dom

Vzdelávací program 

Program pre zdravotne znevýhodnené skupiny, ako i bežné skupiny návštevníkov o vnímaní diel vizuálneho umenia prostredníctvom našich zmyslov.

Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch

Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, ale s ich pomocou sme schopní vnímať a preniknúť aj pod povrch diel výtvarného umenia. Hru s našimi zmyslami v prepojení s umeleckými artefaktmi ponúka návštevníkom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením Stredoslovenská galéria v rámci prebiehajúceho 4. ročníka vzdelávacieho projektu „Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #4“.

Účastníci sa majú možnosť oboznamovať s vystavenými dielami pomocou hry s rôznorodými senzorickými pomôckami a súčasne v nich nachádzať a odkrývať rozmanité zvuky, melódie, rytmus, identifikovať vône, chute, pomenovávať štruktúry či charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov.

Aktuálny ročník prináša so sebou tiež nový okruh tém orientovaný na námet človeka, z pohľadu fyziognómie, ale i vnútorného prežívania. Novovytvorené edukatívne pomôcky nabádajú účastníkov cez tvorivý zážitkový proces k skúmaniu vzájomných vzťahov medzi tým, ako sa tvárime a čo cítime, ako sa od seba odlišujeme svojím správaním či vonkajším výzorom. Zároveň napomáhajú pomenovávať konkrétne pocity a emócie, ktoré nás dennodenne sprevádzajú a v neposlednom rade dávajú impulz k uvažovaniu o vlastnej identite.

 

Praktické informácie:

Program vieme prispôsobiť s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov. Na program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky ([email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527), absolvovať ho môžete aj mimo otváracích hodín Stredoslovenskej galérie.

Okrem skupín program pripravujeme aj pre verejnosť, a to pre skupiny od 5 účastníkov.

Trvanie aktivity: 60 min.

Optimálny počet: do 10-15 osôb

Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Grafický vizuál pracovných listov:  Palo Snoha

 

Držitelia preukazov ZŤP zdarma.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Mesta Banská Bystrica.

 

Projektom Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #4 oddelenie galerijnej pedagogiky Stredoslovenskej galérie pokračuje v realizácii koncipovaných edukatívnych programov, vytvorených práve pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, ale so špeciálnymi darmi. V rámci projektu sú k dispozícii tematické pracovné listy, dostupné aj pre širokú verejnosť. 

 

Pracovné listy k projektu voľne na stiahnutie: 

BOD, ŠKVRNA, LÍNIA, TVAR, FARBA A KOMPOZÍCIA.

PRÍRODA A KRAJINA.

ZRAK,ČUCH,CHUŤ,HMAT A SLUCH.