Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #5

Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #5

Verejnosť  /  Vila Dominika Skuteckého

Vzdelávací program 

Program pre zdravotne znevýhodnené skupiny, ako i bežné skupiny návštevníkov o vnímaní diel vizuálneho umenia prostredníctvom našich zmyslov.

Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch.

Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať a preniknúť pod povrch diel výtvarného umenia. Hru s našimi zmyslami v prepojení s umeleckými artefaktmi ponúka Stredoslovenská galéria návštevníkom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením v rámci prebiehajúceho 5. ročníka vzdelávacieho projektu „Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #5“.

Účastníci sa majú možnosť oboznamovať s vystavenými dielami za pomoci hry s rôznorodými senzorickými pomôckami a súčasne v nich nachádzať a odkrývať rozmanité zvuky, melódie, rytmus, identifikovať vône, pomenovávať rôznorodé štruktúry či charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov.

Aktuálny piaty ročník so sebou tiež prináša nový okruh tém vzťahujúcimi sa k námetom človeka, prírody a krajiny, a to prostredníctvom novovytvorených didaktických pomôcok a navrhnutých edukatívnych aktivít. V rámci tvorivého procesu môžu hravou formou skúmať, spoznávať, tvoriť, objavovať, pozorovať, nachádzať a porovnávať na prezentovaných výtvarných dielach vzájomné vzťahy, a to nielen z hľadiska použitých výtvarných elementov a kompozičných princípov, ale tiež z pohľadu ich obsahových, ideových východísk.

Dlhodobo realizovaným projektom Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou oddelenie galerijnej pedagogiky umenovedného úseku Stredoslovenskej galérie pokračuje v realizácii koncipovaných edukatívnych programov, orientovaných práve pre znevýhodnené skupiny obyvateľov. Súčasťou prebiehajúceho 5. ročníka sú pre cieľovú skupinu za spoluúčasti prizvaných externých lektorov z dramaterapie a muzikoterapie realizované výtvarné, pohybové či hudobné workshopy, ako tiež pripravené tematické pracovné listy, zverejnené na galerijnej webstránke.

 

/////

Názvov projektu: Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou #5

Cieľová skupina: znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Miesto konania: Stredoslovenská galéria a partnerské inštitúcie, Banská Bystrica

Termín konania: od septembra 2021

Koncepcia projektu: Martina Martincová, Zuzana Medzihorská

Vizuálna identita projektu: Palo Snoha

 

Pracovné listy k projektu voľne na stiahnutie: 

BOD, ŠKVRNA, LÍNIA, TVAR, FARBA A KOMPOZÍCIA.

PRÍRODA A KRAJINA.

ZRAK,ČUCH,CHUŤ,HMAT A SLUCH.

 

Držitelia preukazov ZŤP majú zľavu 50% zo vstupného.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Mesta Banská Bystrica.