Robíme kultúru!

Robíme kultúru!

 /  Pretórium

Edukatívny program pre školy k výstave mladých umelcov (aj) s témou rómskej identity

Program nás zoznámi so zaujímavou výstavou súčasných rómskych umelcov a cez jej obsahy otvorí rozhovor o spoločensko-kritických témach, narastajúcej xenofóbii, ako aj o súčasnom umení a možnostiach jeho lepšieho porozumenia. Zamyslíme sa nad vzťahom menšín a väčšiny, ako aj témou identity. Zaujímavú výstavu spoznáme aj cez rozmanité výtvarné techniky.

Výstava KERES KULTURA! ROBÍME KULTÚRU! predstavuje tvorbu mladej generácie (aj zahraničných) umelcov, ktorí s témou rómskej identity pracujú a kriticky ju reflektujú.

 

Praktické informácie:

Program vieme výrazne (formálne aj obsahovo) prispôsobiť s prihliadnutím na špecifiká vekovej a cieľovej skupiny účastníkov (5 – 25 rokov). Na program je potrebné sa vopred objednať e-mailom alebo telefonicky ([email protected], 048/470 16 24, 0917 294 527), absolvovať ho môžete aj mimo otváracích hodín Stredoslovenskej galérie.

Programu sa môžete zúčastniť do 23. februára 2020, dokedy potrvá výstava.

Trvanie aktivity: 45 – 90 min.
Optimálny počet: max. 25 návštevníkov