SNG↔Kunsthalle

SNG↔Kunsthalle

 /  Bethlenov dom

Pozývame na prednášku o špecifických vzdelávacích programoch, ktoré realizujú Slovenská národná galéria v Bratislave a Kunsthalle Bratislava. Prezentáciu povedú skúsené galerijné pedagogičky Barbora Tribulová (SNG) a Daniela Čarná (KHB).

Danka Čarná predstaví vzdelávacie programy Kunsthalle Bratislava, ktoré sú zamerané na presahy súčasného umenia do každodenného života a jeho vnímanie pohľadmi detí (nielen) v programe Detský mediátor. 

Barbora Tribulová zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave predostrie sociokultúrne ambície vzdelávacích programov SNG, a ako sa prostredníctvom kontaktu s umením dá vychovávať k otvorenosti a kritickému mysleniu v spoločnosti. 

Prednáška je súčasťou festivalu Prvý človek bol umelec 3, ktorý od augusta do decembra 2018 ponúka rozmanitý sprievodný program vo všetkých budovách Stredoslovenskej galérie. Okrem výstav vizuálneho umenia pozývame návštevníkov na filmové premietania, autorské čítania, divadlo, či piknik, ďalej tematizované prednášky, rozmanité tvorivé dielne, komentované prehliadky a cvičenia v expozícii.

//////
Názov festivalu: Prvý človek bol umelec 3
Názov podujatia festivalu: SNG↔Kunsthalle Bratislava (prednáška) 
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Prednášku povedú: Barbora Tribulová (SNG) a Daniela Čarná (KHB)
Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Termín: 4. december 2018 o 17.00 hod. (utorok)

Vstup voľný.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.