Tvorivá dielňa Júl

Tvorivá dielňa Júl

 /  Pretórium

Tvorivá dielňa pre celú rodinu

k výstave Tvorivosť a revolúcia

27. júla 2019 o 13.00 – 16.00 hod. (sobota)

Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica

Pozývame Vás na sobotnú tvorivú dielňu pre celú rodinu k výstave Tvorivosť a revolúcia, ktorá sa venuje vzťahu tvorivosti a revolúcie a avantgardnej estetike. 

Na tvorivom popoludní v galérii spoznáte výstavu cez rozmanité hry a grafické techniky. Výstavu si prejdeme prostredníctvom hier v priestore a prehliadky s komentárom. Povieme si o základoch figúry a figurálnej kresby, budeme si všímať pohyb a vytvoríme si pohyblivého panáčika. Modelom nám bude stáť drevená figúrka, ktorej kresby prenesieme do jednej z grafických techník a súčasne si vyskúšame tlač z plochy a výšky (monotypia, linoryt a pod.).

Tvorivosť a revolúcia je výstava venovaná revolučnej skúsenosti a avantgardnej estetike krátko trvajúcich republík rád, formujúcich sa v roku 1919. Prierezová výstava zo zbierok slovenských galérií sa zameriava na grafiku, kresbu a fotografiu – progresívne žánre avantgardného umenia, od expresionizmu k ranému socialistickému realizmu a k ranej sociálno-dokumentárnej fotografii (Bauer, Bortnyik, Krón, Protopopov). Raná avantgarda na Slovensku, je zmesou avantgardy a neoklasicizmu, aj vďaka pôsobeniu G. Lukácsa a jeho okruhu. Koncept výstavy berie do úvahy aj súčasný historický moment a novú generáciu, ktorá žije svoj život bez akejkoľvek revolučnej skúsenosti a pod nátlakom byť kreatívnymi.

////

Názov: Tvorivá dielňa pre celú rodinu k výstave Tvorivosť a revolúcia

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Miesto konania: Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica

Termín: 27. júl 2019 13.00 – 16.00 hod. /sobota/

 

Program je vhodný pre dospelých a rodiny s deťmi od 5 rokov.

V prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/4701624, 048/4701615, 0917 294 527 alebo mailom na [email protected] do piatku 26. 7. 2019 do 12.00 hod.

Kontaktné osoby: Martina Martincová, Zuzana Medzihorská

Vstupné: 4,- € dospelí / 2,- € deti, žiaci, dôchodcovia / ZŤP zdarma 

 

Podujatie v rámci projektu Galéria ako priestor vzdelávania #3 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Tešíme sa na Vašu návštevu!