Akvizície SSG

Akvizície SSG

Nadobudnuté zbierkové predmety Stredoslovenskej galérie:

2018

V roku 2018 Stredoslovenská galéria získala do svojej zbierky dve diela Michala Moravčíka a jednu maľbu Dominika Skuteckého.

Dielo Michala Moravčíka, významného umelca strednej generácie, Alexander hrdina (2012) pozostáva zo svetelnej inštalácie zloženej zo série troch prepojených lightboxov. Názov asocioval historickú postavu Alexandra Veľkého a „veľkosť“ s ňou spájanú. Séria vznikla počas Moravčíkovho pobytu v Gruzínsku (2011-2012) z nájdených častí bizarného Pamätníka hrdinov, resp. mien tzv. padlých hrdinov, ktorí zomreli za gruzínsku nezávislosť. Pôvodný monument je situovaný v neprehľadnom dopravnom uzle v Tbilisi a v zásade je pre návštevníkov nedostupný. Menný zoznam hrdinov, ktorý štrukturuje povrch pamätníka je skoro nečitateľný. Zjavná dočasnosť pamätníka, ktorá spochybňuje jeho samotnú vážnu podstatu a celkovo labilný dizajn objektu, je údajne invenciou vtedajšieho gruzínskeho prezidenta, ktorý sa významne angažoval nielen v politike, ale mal ambície podieľať sa aj na estetike verejného priestoru.

   

Moravčíkove lightboxy vznikli z nájdených (readymade) uvoľnených plotrovaných/plexisklových častí pôvodného tbiliského pamätníka a v novom autorskom poňatí premieňajú spomienku na kdesi-kedysi známych, miestnych hrdinov na ambientné svetelné objekty, ktoré sa v inom kultúrnom kontexte nakoniec javia ako neznáme kaligrafie. Celok diela zahrňuje aj súvisiace dokumentačné video a autorskú kresbu perom na papieri. 

 

Ďalšie dielo autora Michala Moravčíka Malé a (2012) je inšpirované zásahom poslanca a podnikateľa Alexandra Rozinu do ikonickej modernistickej architektúry bratislavskej Incheby (arch. V. Dedeček, 70. roky až 1989). Moravčík sa tu zaoberal témou dizajnu moci, resp. jej vizuálnej manifestácie. Necitlivý zásah do cenenej architektúry, ktorým je gigantické okno vybúrané na bočnej fasáde, je tu chápaný ako gesto oligarchu. Moravčík tu uvažuje nad neriadeným spôsobom nového použitia staršej architektúry, vypočítavej estetizácie verejného priestoru a odkrýva typológiu tzv. novohrdinu v súvislosti s obsadením verejného priestoru. Projekt Malé a (pôv. termín Lacan) zahrňuje interview so súčasnými architektmi B. Brádňanským a L. Bartkom, taktiež archívne zábery z natáčania SuperStar3 in situ, ako aj plagát a pohľadnicu s pečiatkou na rozobratie pre divákov. 

 

 

Diela Michala Moravčíka boli uvedené na monografickej výstave autora UNITED WE STAND, Michal Moravčík (december 2018 – marec 2019, Pretórium, SSG).

Nákup akvizícií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Po takmer 25 rokoch sa galérii podarilo rozšíriť zbierku diel maliara Dominika Skuteckého (1849 – 1921) získaním akvizície diela Portrét barónky. Galéria si tento obraz dlhoročne vypožičiavala zo súkromnej zbierky za účelom jeho vystavovania v Stálej expozícii Dominika Skuteckého, kde dopĺňal kolekciu portrétnej tvorby umelca. Portrét nebol známy z pôvodného súpisu maliarových diel a podľa dostupných informácií sa prvý krát objavil až okolo roku 2010 na jednej z maďarských aukcií. V kontexte umelcovej tvorby je možné prirovnať charakter a štylizáciu portrétu k reprezentatívnemu trojštvrtinovému „Portrétu Ľudovíta Kürtyho“, vytvorenom okolo roku 1910, ktorý sa nachádza v zbierke Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Nákup akvizície bol realizovaný vďaka finačnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

2017

V roku 2017 sa Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici podarilo získať štyri veľkorozmerné diela maliara Rastislava Podobu a grafiky Karola Pichlera.

Kolekciu nadobudnutých zbierkových predmetov SSG za rok 2017 tvoria maľby Rastislava Podobu ARCHITEKTÚRA (2014, 140 x 200 cm, olej na plátne), CYKLUS (2012, 150 x 200 cm, olej na plátne), HELIOPOL (2013, 200 x 140 cm, olej na plátne) a HISTÓRIA (2015, 150 x 200 cm, olej na plátne). Akvizícia umeleckých diel významne obohatí zbierku Stredoslovenskej galérie v médiu súčasnej maľby, v segmente, ktorý nebol za posledné roky výraznejšie dopĺňaný. Kolekcia zhodnocuje systematické 10-ročné skúmanie tvorby maliara Rastislava Podobu na pôde Stredoslovenskej galérie, ktorá sa realizovala prostredníctvom prípravy výstav a publikovaním štúdií a katalógov (Pracovná plocha, 2015, Pretórium SSG, katalóg a výstava; Retro-vízia, 2008, Vila Dominika Skuteckého SSG, skladačka a výstava; Clona, 2006, Bethlenov dom SSG, katalóg a výstava.)

Rastislav Podoba (1975, Bánovce nad Bebravou) v rokoch 1996 – 2002 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch prof. Vladimíra Popoviča a prof. Rudolfa Sikoru. V rokoch 2006, 2007 a 2009 sa stal finalistom Ceny Nadácie VÚB Maľba. V roku 2008 bol nominovaný za Slovensko na cenu Henkel Art Award. V roku 2009 mu bola udelená cena Martina Benku. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach: Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria, Galerie výtvarného umění Hodonín, Nadácia Mladá maľba – Bratislava, Zbierka Linea, Zbierka Dobňák, Weiss Collection a iné súkromné zbierky. Pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde vedie Otvorený ateliér maľby.

Zbierku voľnej grafiky SSG obohatil dar 6 akvizícií Karola Pichlera. V galerijnej zbierke už bol zastúpený autorov grafický cyklus Intermedio z roku 1996, ktorý predstavoval hravé varianty Pichlerových originálnych samolepiek aplikovaných na skle a papierových nosičoch. Tento cyklus doplnil akvizíciami 6 rôznych typov samolepiek, ktoré ponechal neaplikované v pôvodnej podobe na fólii. Sériu originálnych samolepiek Intermedio (Intermedio 1-6, 15,4x 20,1 cm, flexotlač, papier samolepiaci) vydal autor v roku 1996 v 2 exemplároch po 100 kusov, ktoré si nechal vyhotoviť vo výrobni pre nálepky na potraviny. Každá zo šiestich samolepiek má 2 vrstvy, ktoré tvorí pravidelná geometrická mriežka a vrstva štvorcových výrezov.

Nákup umeleckých diel Rastislava Podobu do zbierkového fondu SSG z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

2016

V roku 2016 sa nám podarilo získať viaceré akvizície: maľbu Petra Bartoša, sériu videí autorov Miroslav Csölle, Matej Gavula, Milan Tittel a dve diela umelkýň Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová – “Plášť neviditeľnosti” a séria 75 ks ručne odlievaného a maľovaného porcelánu. Maliar Rastislav Podoba daroval do našej zbierky maľbu Produkcia”  (olej na plátne, 160 x 220 cm).

Maľba Petra Bartoša (1938), autora slovenskej neoavantgardy 60. rokov, sa zaraďuje do umelcovho cyklu Nomadart, v rámci ktorého od rozdelenia Československa (1993) nepretržite cestuje a tvorí na vymedzenom, umelecky apropriovanom území Strednej Európy. Dielo „Duševná krajina predkov“ (2013 – 2016, akrylová a olejová maľba, rôzne materiály na vystuženej lepenke; 35 x 75 cm) zobrazuje stredoslovenskú krajinu autorových predkov z oblasti Hybe.

„Banská Bystrica“ autorov Miroslav Csölle (1972), Matej Gavula (1974), Milan Tittel (1966), donedávna známych aj ako skupina XYZ, je sériou autorských videoperformancií, ktoré vznikli počas ich rezidenčného pobytu v SSG v roku 2014. Dielo kontextuálne reflektuje miesto-špecifické súvislosti – prostredie monumentálnej architektúry Pamätníka SNP.

Dielo “Plášť neviditeľnosti” Anetty Mony Chişe (1975) a Lucie Tkáčovej (1977) vzniklo v rámci rezidenčného a výstavného projektu Prvý človek bol umelec (2014). Autorky sa voľne inšpirovali exponátom Múzea SNP spodnej bielizne väzneného A. Markuša, ktorý na ňu v kódoch počas svojho ilavského väzenia v roku 1939 vyšil svoj denník a osnovu svojho románu. Kabát vizuálne kombinuje originálne autorské výšivky na vnútornej podšívke s populárnym štýlom komerčnej značky Hugo Boss, ktorá je výrobcom kabátu. Ručne opracované, subverzívne tagy v punkovej estetike skryté vo vnútri kabátu tematizujú neviditeľnosť.

Ďalšie dielo umeleckej dvojice nazvané “Clash” (z angl. rozpor, konflikt) dopĺňa kontext tvorby autoriek. Simuláciou dlažobných kociek ako symbolu vzdoru, ktoré sú však realizované v porceláne, disponuje dielo univerzálnou zrozumiteľnosťou.  

Nákup akvizícií Petra Bartoša, Miroslava Csölleho, Mateja Gavulu, Milana Tittela, Anetty Mony Chişy a Lucie Tkáčovej z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.