Výtvarné diela na území Banskej Bystrice

Výtvarné diela na území Banskej Bystrice

https://www.vytvarnedielabb.sk/

Webová stránka predstavuje fotografickú a katalogizačnú dokumentáciu výtvarných diel vo verejnom priestore z obdobia rokov 1945 – 2015, ktoré boli vytvorené na území Banskej Bystrice. Zhotovenie súpisu umeleckých diel iniciovala Stredoslovenská galéria a webová stránka sa realizovala vďaka finančnej podpore mesta Banská Bystrica. Cieľom stránky bolo vybudovať centrálnu evidenciu moderného výtvarného umenia a otvoriť diskusiu o súčasnom charaktere i postavení umenia vo verejnom priestore mesta a jeho možnej ochrane. Vďaka súpisu sa podarilo viacero výtvarných diel vyhlásiť za pamätihodnosti mesta a odbor kultúry mesta Banská Bystrica začal systematicky realizovať ošetrovanie a reštaurovanie týchto diel.

Zuzana L. Majlingová