Vernisáž: 07.máj 2009
Miesto: Bethlenov dom
Trvanie do: 28.jún 2009

Pozvánka

Alegórie/Identity

Vystavujúci autori: L´Enterprise
Kurátor: Zuzana Majlingová

Výstava členov francúzskej
umeleckej skupiny L´Enterprise realizovaná v spolupráci s Alliance
Française v Banskej Bystrici

Zuzana Majlingová

Prihlásenie