Vernisáž: 07.marec 2013
Miesto: Bethlenov dom
Trvanie do: 28.apríl 2013

Tlačová správa
Pozvánka
EVENT - Mária Čorejová: Rozhovory, ktoré vedú inam

Mária Čorejová: Rozhovory, ktoré vedú inam

Vystavujúci autori: Mária Čorejová
Kurátor: 13 Kubikov (Mária Rišková, Marian Lukačka, Mária Čorejová)


Spoluautori: Alena Adamíková, Martin Bu, Sylvia Jokelová, Marian Lukačka & Mária Rišková, Nóra Ružičková & Marianna Mlynarčíková, Matěj Smetana, Miriam Šebianová, Miro Tóth. 

Výstava Rozhovory, ktoré vedú inam predstaví najnovšie diela – kresby tušom výtvarníčky Márie Čorejovej doplnené výberom diel z úspešných projektov posledných dvoch rokov Mind Games a Eo Instanto / V tomto momente.

Autorka sa v posledných rokoch pohybuje najmä v médiu kresby, no stále sympatizuje s multimédiami, intermediálnou a kolektívnou tvorbou, prácou s priestorom, čo patrilo medzi stratégie zo začiatku jej umeleckej kariéry. Preto Mária Čorejová prizvala k spolupráci na svojej výstave kurátorský kolektív svojho „domovského“ združenia 13 kubikov (spolu s Máriou Riškovou a Marianom Lukačkom), no predovšetkým poskytla svoje diela ako „materiál“ ďalším renomovaným umelcom a dizajnérom. Tí vstúpili do Čorejovej diel, doplnili ich, posunuli a kometovali svojou tvorbou. Vznikli prepojenia viacerých oblastí umenia – kresba, maľba, objekt, sound-art, dizajn, architektúra v tvorivom dialógu s autorkinými dielami. V Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici budú prezentované niektoré výstupy tejto spolupráce, ďalšie diela budú predstavené na druhej tohtoročnej výstave v Dome umenia v Bratislave na konci roka.

Maliarka Alena Adamíková a dizajnér Martin Bu komponujú motívy kresieb Čorejovej do svojich diel – do maľby a do kolekcie keramických objektov. Dizajnérka Sylvia Jokelová spolupracovala už v roku 2012 na sérii veľkoformátových kresieb Eo Instanto / V tomto momente, pre ktoré vytvorila unikátne rámy (vystavený bude výber zo série).

Marian Lukačka a Mária Rišková, spolukurátori výstavy, prinášajú konceptuálnu narážku na motívy vyskytujúce sa v dielach a korešpondujúce s témami dlhodobého projektu skupiny 13 kubikov Múzeum budúcnosti, ktorého súčasťou je výstava i tvorba diel. 

Intermediálne umelkyne Nóra Ružičková a Marianna Mlynarčíková predstavujú zvukovú inštaláciu, ktorá vychádza z priestoru, kde sa výstava koná a voľne nadväzuje na Čorejovej kresebné úvahy o čase a pominuteľnosti. Český výtvarník Matěj Smetana vytvoril animácie, ktoré sa pokúšajú interpretovať spôsob, akým Mária Čorejová pracuje s tvarom a členením plôch vo svojich kresbách. Architektka Miriam Šebianová preniesla motív typický pre Čorejovej obdobie kresby do priestoru a Miro Tóth, hudobník a skladateľ, reaguje na diela svojou kompozíciou Dunkeltherapie II.:...after the end in Seven Chapters. 

Kurátori a autorka veria, že návštevníci výstavy na nej nájdu témy mnohých rozhovorov, ktoré povedú inam.

Výstava je súčasťou projektu Múzeum budúcnosti združenia 13 kubikov.


13 Kubikov (Mária Rišková, Marian Lukačka, Mária Čorejová)


Prihlásenie