Vernisáž: 13.november 2014
Miesto: Bethlenov dom
Trvanie do: 01.marec 2015

Pozvánka
EVENT - Premeny Slovenska / Dokumentárna správa

Premeny Slovenska / Dokumentárna správa

Vystavujúci autori: Boris Németh, Ján Viazanička
Kurátor: Zuzana L. Majlingová

Stredoslovenská galéria uvádza výstavu Borisa Németha a Jána Viazaničku Premeny Slovenska / Dokumentárna správa.  

Boris Németh (1979) a Ján Viazanička (1983) už dlhodobejšie pracujú na  fotografickom mapovaní Slovenska. Rozsiahly a dnes už pomerne známy dokumentárny cyklus Premeny Slovenska,ktorý zo systematickej spolupráce autorov vznikol, bol pôvodne určený na knižné publikovanie a sprevádzaný textami Aurela Hrabušického, Miriam Petráňovej a Jany Németh. Kniha s rovnomenným názvom vyšla v roku 2012 a jej cieľom bolo podať ucelenejšiu správu o stave krajiny, jej dynamických premenách a aktuálnej podobe. V užšom výbere bol cyklus Premeny Slovenska prezentovaný na niekoľkých samostatných či kolektívnych výstavách a o jeho popularizáciu sa postaralo aj publikovanie fotografií v mienkotvorných denníkoch.

Výstava v Stredoslovenskej galérii prezentuje výber z dokumentárneho fotografického cyklu Premeny Slovenska  a jeho aktuálnych sub cyklov Romantizmus dneška, 1150. výročie Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy a Od Tatier k Dunaju, ktoré v užšie vymedzených tematických okruhoch zaznamenávajú  charakter krajiny a spôsob života ľudí nadväzujúc na osvedčenú autorskú spoluprácu. Celistvosť a pútavosť dokumentu zabezpečujú prirodzené, no čiastočne rozdielne autorské preferencie, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Boris Németh inklinuje skôr k zachytávaniu udalostí s bezprostrednou účasťou človeka a Ján Viazanička preferuje viac zábery na vizuálne zásahy, ktoré ľudia v krajine či na ulici vytvárajú a po sebe zanechávajú. Ich spoločný fotografický pohľad  prináša často bizarný inokedy úsmevný, no predovšetkým pravdivý záznam vizuálnej a kultúrnej identity dneška.

Výstava ponúka koncentrovaný pohľad na Slovensko okom skúsených fotografov, ktorí cestujú naprieč územím, zaznamenávajú mimoriadne udalosti aj banálne situácie, všímajú si stopy po zásahoch človeka v krajine, vidieckom i mestskom prostredí, sledujú kultúru každodennosti, ale aj tradičných sviatkov či novodobých osláv. Realistická prehliadka krajinou v podaní týchto dvoch vnímavých autorov vyvoláva zamrznutý úsmev a kladie zneisťujúce otázky o Slovensku ako o území, kde „povážlivo veselá absurdnosť“ (ne)nápadne striehne na fotografa za každým rohom.

Boris Németh (1979, Šaľa) absolvoval magisterské a v roku 2011 ukončil aj doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. V súčasnosti na škole pôsobí ako externý pedagóg reportážnej fotografie. Od roku 2006 pracuje ako fotoreportér pre časopis .týždeň. Žije vo Svätom Jure.                              

Ján Viazanička (1983, Banská Bystrica) v roku 2009 absolvoval  magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. V roku 2007 promoval ako bakalár na Akadémii Umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení. Od roku 2012 je fotografom agentúry SITA a pôsobí ako stredoškolský pedagóg fotografie. Žije v Banskej Bystrici.

Zuzana L. Majlingová


Prihlásenie