Vernisáž: 14.február 2012
Miesto: Vila Dominika Skuteckého
Trvanie do: 31.december 2019

Tlačová správa
Pozvánka

Stála expozícia Dominika Skuteckého

Vystavujúci autori: Dominik Skutecký
Kurátor: Katarína Baraníková, Zuzana Majlingová

Dominik Skutecký (1849 - 1921) pochádzal z  rodiny židovského pôvodu, ktorá sa z  rodného Záhoria presťahovala za lepšími existenčnými podmienkami do Viedne, centra rakúskej monarchie. Výtvarné štúdiá absolvoval (1865 - 1869) v Odbornej škole historického maliarstva na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni a Škole historickej maľby na Reale Accademia di Belle Arti v Benátkach. Vývin umelcovej tvorby zásadnejšie ovplyvnil práve kontakt s benátskym prostredím, kde sa aktuálne rozvíjala žánrová maľba a formoval módny mestský žáner. Ďalší doplňujúci študijný pobyt v Mníchove, vtedajšom stredoeurópskom umeleckom centre, znamenal už definitívny odklon autora od strnulej akademickej historickej maľby.

Po prechodnom pôsobení vo Viedni (1871 - 1875), kde sa venoval najmä portrétnej maľbe na objednávku, sa vrátil do Benátok (1876 - 1889). Podarilo sa mu získať významnejšie zákazky od zahraničných obchodníkov s obrazmi a začal vystavovať na medzinárodných výstavách. Úspech získal najmä žánrovou maľbou populárnych sentimentálnych či anekdotických námetov z miestneho prostredia a chrámových interiérov.

S rozrastajúcou sa rodinou sa maliar neskôr rozhodol usadiť v pokojnejšom prostredí Banskej Bystrice. Lokálne podmienky a podnety výraznejšie poznamenali aj charakter umelcovej tvorby, v ktorej sa posunul k tendenciám realizmu a rozvinul svetelné zámery aktuálneho stredoeurópskeho prúdu luminizmu v civilnejších maľbách žánrových výjavov z miestneho mestského exteriéru, plenérov a portrétnej tvorby.

Odkaz diela Dominika Skuteckého ako aj jeho osobnosti je potrebné čítať v  rovine stredoeurópskeho kontextu. Profilovanie a pôsobenie maliara sa odohrávalo v migračnom pohybe s pevnými centrami - Viedeň, Benátky, Banská Bystrica - ale tiež podstatnejšími názorovými vplyvmi Mníchova a neskôr Budapešti.

Stála expozícia maliarovho diela bola zriadená v zrekonštruovanej pôvodnej rodinnej vile umelca v roku 1994 v koncepcii Mgr. Zuzany Bartkovej. Začiatkom roku 2012 bola expozícia reinštalovaná. Aktuálne ponúka návštevníkom prehliadku maliarovej tvorby v  štyroch celkoch. V úvodnom sa prezentuje charakter vývinu výtvarnej tvorby umelca v  prierezovom výbere diel žánrových malieb a plenérov. Druhý celok predstavuje jeho portrétnu tvorbu v lokálnom kontexte. Na poschodí expozície sú v pôvodnom priestore umelcovho ateliéru vystavené vo voľnejšej inštalácii diela rôzneho charakteru, od štúdií približujúcich výtvarné postupy autora až po definitívne diela žánrových portrétov. Štvrtý výstavný celok je venovaný dielam z osobitého cyklu, v ktorom Skutecký rozvíjal tému z prostredia práce kotlárov a kováčov v medených hámroch. V priestoroch expozície je pre návštevníkov sprístupnená virtuálna prezentácia bližšie mapujúca dielo umelca a osudy jeho rodiny a reprodukcie autentických fotografií z umelcovej pozostalosti.
Diela Dominika Skuteckého zastúpené v zbierke Stredoslovenskej galérie, si môžete pozrieť aj online.

Katarína Baraníková, Zuzana Majlingová


Prihlásenie