Vernisáž: 08.september 2016
Miesto: Bethlenov dom
Trvanie do: 30.október 2016

Pozvánka
EVENT - Symfónia pre 5 zmyslov

Symfónia pre 5 zmyslov

Vystavujúci autori: Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Reken (SK), Patrícia Koyšová (SK), Jakub Hvězda (CZ)
Kurátor: Martina Martincová

Srdečne vás pozývame na vernisáž edukačno-prezentačnej výstavy Symfónia pre 5 zmyslov, ktorá sa začne vo štvrtok 8. septembra 2016 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome. 

Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať, a spoznávať tiež výtvarné diela. Vonkajšími zmyslami vnímame, preciťujeme, poznávame ich vonkajšiu podobu, pričom vnútornou, zmyslovou skúsenosťou, predstavivosťou sme schopní zase diela prijímať a preniknúť pod ich povrch. Prostredníctvom farebnej a kompozičnej skladby v nich dokážeme nachádzať a odkrývať rozmanité zvuky, melódie, rytmus, identifikovať  vône, chute, ako i pomenovať  štruktúry a charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov.

Edukačno-prezentačná výstava Stredoslovenskej galérie pod názvom Symfónia pre 5 zmyslov ponúka práve jeden z  postupov, návodov ako môžeme na takéto „produkty umenia“ nazerať,  dekódovať ich a  spoznávať práve cez naše zmysly, zmyslové impresie, pocity a asociácie. 

Výstava zároveň v prostredí banskobystrickej výtvarnej scény predstavuje maliarske diela Michala Czinegeho (SK/FIN), Jakuba Hvězdu (CZ), Patrície Koyšovej (SK) a Jakuba Rekena (SK), mladej generácie umelcov, absolventov IV. ateliéru maľby (prof. I. Csudai, akad. mal.) na VŠVU v Bratislave. Pre ich tvorbu je charakteristická abstraktno-gestická poloha maľby a figuratívna maľba s presahmi do abstrakcie. Prezentované maľby sú akýmsi oporným, nosným pilierom, východiskovým článkom samotnej koncepcie výstavy. I keď umelci pracujú s rovnakým výtvarným médiom, využívajú odlišné maliarske postupy, techniky, výtvarný jazyk a myslenie vôbec. Súčasťou výstavy je tiež maliarska inštalácia s názvom Hide and seek autora M. Czinegeho, skúmajúca vzťah svetla, maľby a priestoru.

Funkciu kontaktného, spojovacieho článku medzi vystavenými dielami a našimi zmyslami preberajú tematicky členené, priamo v expozícií umiestnené, interaktívne zmyslové pomôcky. Za pomoci nich má divák možnosť rozvíjať nielen motorické a pamäťové zručnosti, ale tiež cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty k daným maľbám.

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku výstavou Symfónia pre 5 zmyslov oživuje tradíciu tzv. edukačných výstav. Ide o špecifický galerijný formát, ktorý sa ako prvý na Slovensku koncom 90-tych rokov 20. storočia začal realizovať práve v tejto inštitúcii. V neposlednom rade výstava svojou orientáciou na maliarske médium môže byť impulzom k  diskusii na tému vývoja, postavenia i smerovania súčasnej slovenskej maľby a  jej „spolunažívania“ s médiami digitálnymi.

Počas trvania výstavy plánujeme realizovať rôzne sprievodné akcie ako diskusné prednášky, workshopy a pod. V súvislosti s ňou tiež zahajujeme pilotný projekt pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva pod názvom Počúvaj zrakom a ochutnaj vôňou, ktorý sa zameriava na vnímanie a poznávanie výtvarných  diel  cez naše zmysly.


Výstavu a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Mesto Banská Bystrica.Názov výstavy: Symfónia pre 5 zmyslov

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vernisáž výstavy: /štvrtok/ 8. september 2016 o 17.00 hod.

Termín výstavy: 9. september 2016 -  30. október 2016

Kurátorka: Martina Martincová

Vystavujúci autori: Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ), Patrícia Koyšová (SK), Jakub Reken (SK)

Grafický vizuál: Palo Snoha

Návrh a realizácia edukačných pomôcok: Andrea Rolková

Zvukový nosič: Jozef Klimko, DiS.art

Akustický objekt: Kalimba musical instrument


Vstup na vernisáž je voľný.


Za podporu ďakujeme 

spoločnsoti Honest - www.honest.sk, 

Kalimba musical instrument, 

Talin s.r.o.,- www.talin.sk

Tiffany Favorite Food

Alfa Bio s.r.o. - www.lunter.com

Artforum Banská Bystrica 

a firme BARZZUZ s.r.o.


Tešíme sa na našu návštevu!


Martina Martincová

Prihlásenie