Vernisáž: 08.jún 2017
Miesto: Bethlenov dom
Trvanie do: 27.august 2017

Pozvánka
EVENT - Vizuálna poézia / Visual Poetry

Vizuálna poézia / Visual Poetry

Vystavujúci autori: Milan Adamčiak, Ján Adamove, Luboš Auda, Blažej Baláž, Jana Beňová, Pavel Bunčák, Ľubomír Ďurček, Rudolf Fabry, Amalia Roxana Filip, Stano Filko, Ladislav Hagara, Daniel Hevier, Zuzana Husárová, József R. Juhász, Richard Kitta, Jozef Klátik, Viliam Klimáček, Martin Kočiš, Peter Kolman, Marián Kubica, Taťjana Lehenová, Lengow & HEarRMEyeS, Juraj Meliš, Ivan Mojík, Monogramista T·D, Štefan Moravčík, Michal Murin, Miroslav Nicz, Ladislav Novák, Daniela Olejníková, Boris Ondreička, Osamelí Bežci (Ivan Laučík, Peter Repka, Ivan Štrpka), Eduard Ovčáček, Vladimíra Pčolová, Vladimír Popovič, Pavol Repka, Nóra Ružičková, Rudolf Sikora, Jaroslav Supek, Erik Šimšík, Miloš Štofko, Peter Šulej, Daniel Tóth, Marek Vanek, Jiří Valoch, Peter Volek, Kamil Zbruž
Kurátor: Michal Murin

Pozývame Vás na vernisáž výstavy

Vizuálna poézia / Visual Poetry
50 rokov vzťahu výtvarného 
umenia a poézie na Slovensku


ktorá sa uskutoční vo štvrtok 8. júna 2017 o 17.00 hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8. Kurátorom výstavy je Michal Murin. Výstava potrvá do 27. augusta 2017.

Výstava Vizuálna poézia mapuje experimentálne formy poézie v posledných dekádach na Slovensku. Táto skutočnosť dovoľuje upriamiť pozornosť na poéziu slovenských autorov, a tu máme na mysli tak literátov ako aj výtvarných umelcov, ktorým je blízka intermedialita. Výstava teda predstavuje jednak literátov, ktorí pracujú s vizualitou básnického textu, zároveň prezentuje tvorbu výtvarníkov, ktorí inklinujú k poézii svojimi autorskými textami.

V istom okamihu dejín začala byť klasická (kodifikovaná) forma poézie niektorým autorom priúzka, a preto ju začali rôznymi spôsobmi obohacovať. Vrh kociek Stéphana Mallarmého, Nočný rybí spev Christiana Morgensterna, Oslobodené slová Filippa Tommasa Marinettiho, simultánne básne dadaistov, básne ruských futuristov, aktivity Gertrudy Steinovej a mnohých ďalších autorov – to je len začiatok bohatej a viac ako storočnej histórie experimentu v modernej svetovej poézii. Počas tohto storočia hovoríme o rôznych druhoch poézie v jej interdisciplinárnych a intermediálnych variáciách. Optofonetická poézia, fónická poézia, poézia hovoreného slova (spoken word poetry), verbofónie a akustická poézia sa týkajú hlasu a performativity textu v auditívnej rovine. Konkrétna poézia, kinetická, haptická poézia, fotopoézia, videopoézia, akčná performatívna, konceptuálna, multimediálna, teletextová a TV poézia pracujú s vizualitou diel. Implementovanie matematiky do poézie zas prináša seriálnu, permutačnú alebo stochastickú (randomovú) poéziu. Využívanie počítačov a nových umení v poézii prináša počítačovú poéziu, elektronickú poéziu (e-poetry), digitálnu, kybernetickú, generatívnu, algoritmickú poéziu, softvérovú poéziu, interaktívnu poéziu, ASCII – art poéziu, net.poetry (netovú poéziu), kódovú poéziu, QR - poéziu, holopoéziu, hypertextovú, infostetickú poéziu a pod. Strešným názvom by sme mohli nazvať tieto druhy experimentálnou alebo nekonvenčnou poéziou.

Na Slovensku nájdeme experimentálnej poézie podstatne menej ako v okolitých krajinách, v Česku, Nemecku a Rakúsku. V českom kultúrnom kontexte, s úzkymi kontaktami na medzinárodnú scénu, už v šesťdesiatych rokoch vzniklo doslova hnutie s desiatkami autorov a výstavy vizuálnej poézie sa tam robili už v 60. , 90., nultých rokoch a aj v súčasnosti. Takúto masívnu sondu do vizuálnej poézie na Slovensku nenájdeme. Po roku 2011 sa uskutočnili dve samostatné výstavy experimentálnej poézie Milana Adamčiaka v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a v Galérii Gandy v Bratislave. V roku 2015 sa uskutočnila výstava Poe(vi)zia v Galérii Médium, ktorá bola prvým zverejnením rozsiahleho antologického výskumu k tejto tematike a je predchodcom rozšírenej a doplnenej výstavy Vizuálna poézia  v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Experimentálnu a konkrétnu poéziu Milana Adamčiaka ponúkla aj jeho retrospektívna výstava Adamčiak, začni! v Slovenskej národnej galérii (2017).

Výstava Vizuálna poézia spolu s výstavou Poe(vi)zia majú preto atribúty antologickej výstavy so snahou poskytnúť prvotnú a základnú orientáciu pre následné výskumy. Medzi najvýznamnejších a najplodnejších autorov šesťdesiatych rokov patrí Milan Adamčiak, ktorého tvorbu z tohto obdobia prezentovala kniha Archív I (EXPO) experimentálna poézia  (2012) a Archív II (KOPO)konkrétna poézia (2016). Paralelne s Adamčiakom na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia sa zúčastňovali aj Juraj Meliš a Rudolf Sikora svetových výstav vizuálnej poézie v Nemecku, Rakúsku a hlavne v Latinskej Amerike. Druhá vlna básnikov a intermediálnych tvorcov začína v polovici osemdesiatych rokov. V ich tvorbe je badať slabnúci dozvuk šesťdesiatych rokov, ale už aj nástup počítačov, performancií, akčnej a fónickej poézie. Deväťdesiate roky a nástup počítačovej typografie umožnil vznik zaujímavého vykročenia básnického textu k vizualite. Výraznú zmenu a záujem o netradičné formy poézie zaznamenávame koncom nultých rokov a hlavne v poslednom období piatich – šiestich rokov, kedy bolo vydaných viacero knižných titulov mladých autorov.

Na výstave Vizuálna poézia  sú z výtvarných umelcov zastúpení svojimi dielami Blažej Baláž, Vladimír Popovič, Stano Filko, Ľubomír Ďurček, Monogramista T.D, Rudolf Sikora, Juraj Meliš a Miloš Štofko. Intermediálnych autorov oscilujúcich medzi výtvarným umení a poéziou zastupujú Milan Adamčiak, József R. Juhász, Richard Kitta, Michal Murin, Miroslav Nicz, Boris Ondreička. Ján Adamove prezentuje prepojenie poézie a filmu. Tých dopĺňajú literáti, ktorí naopak od literatúry prechádzajú k využívaniu multimédií a digitálnych médií, ako Zuzana Husárová, Daniela Olejníková a Erik Šimšík. Z prostredia literátov – básnikov viacerých generácií je to Pavel Bunčák, Rudolf Fábry, Peter Kolman, Ladislav Hagara, Pavol Repka, Peter Repka, Ivan Štrpka, Ivan Laučík, Ivan Mojík, Marián Kubica, Kamil Zbruž, Peter Šulej, Marek Vanek, Martin Kočiš,  Nóra Ružičková, Jana Beňová, Taťjana Lehenová, Viliam Klimáček, Štefan Moravčík, Daniel Hevier  a Peter Volek. Na výstave je vytvorený priestor aj pre tzv. klingonskú poéziu Daniela Tótha, Vladimíry Pčolovej, Amalie Roxany Filip a Ľuboša Audu, ktorá sa sústredila okolo portálu Kyberia.sk po roku 2000. Tvorbu vojvodinských Slovákov v Srbsku zastupujú vizuálne básne Jaroslava Supeka a Jozefa Klátika. Českých autorov s výrazným vplyvom na slovenskú umeleckú scénu zastupujú diela Jiřího Valocha, Eduarda Ovčáčka a videodokumet z autorskej prezentácia fónickej poézie Ladislava Nováka.

Výstavu tvoria ukážky textov a reprinty básní, keďže k rukopisom – originálom diel majú básnici odlišný vzťah ako výtvarní umelci, ktorí sa predstavujú originálmi diel. Výstava ponúka aj množstvo publikácií, ktoré v posledných desaťročiach pripravili slovenské vydavateľstvá. Chcel by som sa poďakovať všetkým autorom zapožičaných diel, všetkým autorom textov, dedičom autorských práv, zberateľom a priateľom, ktorí svojim prístupom boli nápomocní k vytvoreniu tejto prezentácie vizuálnej poézie na Slovensku.

V prípade hlbšieho záujmu uvádzam, že zatiaľ najkomplexnejší materiál o experimentálnych a nekonvenčných postupoch v poézii na Slovensku priniesol vo svojom monotematickom čísle časopis ENTER 24, v ktorom je viac ako 200 ukážok slovenských autorov s rozsiahlym textom kurátora tejto výstavy a ktorý je zároveň prezentovaný ako katalóg k tejto výstave. Vo vydavateľstve Dive Buki vyšli knihy Archív I - (EXPO) experimentálna poézia Milana Adamčiaka a Archív II (KOPO) konkrétna poézia Milana Adamčiaka, v ktorej je publikovaná rozsiahla štúdia Michala Murina o nekonvenčnej poézii na Slovensku  a doslov Petra Zajaca o optickej poézii v slovenskej literatúre. Veríme, že výstava vás uvedie do problematiky inej poézie a otvorí vám dvere do ďalších miestností literatúry.


Názov výstavy: Vizuálna poézia / Visual Poetry
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Vystavujúci autori: Milan Adamčiak, Ján Adamove, Luboš Auda, Blažej Baláž, Jana Beňová, Pavel Bunčák, Ľubomír Ďurček, Rudolf Fabry, Amalia Roxana Filip, Stano Filko, Ladislav Hagara, Daniel Hevier, Zuzana Husárová, József R. Juhász, Richard Kitta, Jozef Klátik, Viliam Klimáček, Martin Kočiš, Peter Kolman, Marián Kubica, Taťjana Lehenová, Lengow & HEarRMEyeS Juraj Meliš, Ivan Mojík, Monogramista T·D, Štefan Moravčík, Michal Murin, Miroslav Nicz, Ladislav Novák, Daniela Olejníková, Boris Ondreička, Osamelí bežci (Ivan Laučík, Peter Repka, Ivan Štrpka), Eduard Ovčáček, Vladimíra Pčolová, Vladimír Popovič, Pavol Repka, Nóra Ružičková, Rudolf Sikora, Jaroslav Supek, Erik Šimšík, Miloš Štofko, Peter Šulej, Daniel Tóth, Marek Vanek, Jiří Valoch, Peter Volek, Kamil Zbruž
Kurátor: Michal Murin 

Grafický dizajn: Palo Snoha

Miesto: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica

Vernisáž: /štvrtok/ 8. júna 2017 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 8. jún - 27. august 2017 


Tešíme sa na vašu návštevu!


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Visual Poetry

50 years of the relationship between art and poetry in Slovakia

Artists: Milan Adamčiak, Ján Adamove, Luboš Auda, Blažej Baláž, Jana Beňová, Pavel Bunčák, Ľubomír Ďurček, Rudolf Fabry, Amalia Roxana Filip, Stano Filko, Ladislav Hagara, Daniel Hevier, Zuzana Husárová, József R. Juhász, Richard Kitta, Jozef Klátik, Viliam Klimáček, Martin Kočiš, Peter Kolman, Marián Kubica, Taťjana Lehenová, Lengow & HEarRMEyeS Juraj Meliš, Ivan Mojík, Monogramista T·D, Štefan Moravčík, Michal Murin, Miroslav Nicz, Ladislav Novák, Daniela Olejníková, Boris Ondreička, Osamelí bežci (Ivan Laučík, Peter Repka, Ivan Štrpka), Eduard Ovčáček, Vladimíra Pčolová, Vladimír Popovič, Pavol Repka, Nóra Ružičková, Rudolf Sikora, Jaroslav Supek, Erik Šimšík, Miloš Štofko, Peter Šulej, Daniel Tóth, Marek Vanek, Jiří Valoch, Peter Volek, Kamil Zbruž
Curator: Michal Murin 
Duration: June 9th – August 27th 2017
Venue: Bethlen´s House, Dolná St. 8, Banská Bystrica

The Visual Poetry exhibition maps experimental forms of poetry of the recent decades in Slovakia. This fact allows us to draw attention to the poetry of Slovak writers, and we mean both writers and visual artists who are close to intermediality. Therefore the exhibition represents both the writers who work with the visuality of the poetic text, and at the same time presents the work of artists who are inclined to poetry with their author's texts.

At a certain point in history, the classical - codified form of poetry began to be too common for some authors and therefore they began to enrich it in various ways. Stéphan Mallarmé’s “A Throw of the Dice”,  Christian Morgenstern's “Fish’s Night Song“, Filippo Tommaso Marinetti's “Words and Freedom”, simultaneous Dadaist poems, Russian futurist poems, activities of Gertrude Stein and of many other authors - this is just the beginning of the rich and more than a century old history of experiment in modern world poetry. During this century we talk about different kinds of poetry in its interdisciplinary and intermedia variations. Optophonetic poetry, phonic poetry, spoken word poetry, verbophony and acoustic poetry all relate to voice and the performativity of the text in the auditory plane. Concrete poetry, kinetic, haptic poetry, photopoetry, videopoetry, action, conceptual, multimedia, teletext and TV poetry work with visuality of works. The implementation of mathematics into poetry creates serial, permutational or stochastic (random) poetry. The use of computers and new arts in poetry creates computer poetry, electronic poetry (e-poetry), digital, cybernetic, generative, algorithmic poetry, software poetry, interactive poetry, ASCII art poetry, net poetry, code poetry, QR-poetry, holopoetry, hypertext, infosthetic poetry, etc. By joint name we could call these types experimental or unconventional poetry.

In Slovakia experimental poetry is substantially less common than in the neighboring countries, the Czech Republic, Germany and Austria. In the Czech cultural context, with close contacts to the international scene, literally a movement with dozens of authors was created in the 1960s, and visual poetry exhibitions were held there already in the 1960s, 1990s, 2000s, and even nowadays. We cannot find such a massive probe into visual poetry in Slovakia. After 2011, two separate exhibitions of experimental poetry by Milan Adamčiak took place in Liptov Gallery P. M. Bohúňa in Liptovský Mikuláš and in Gandy Gallery in Bratislava. In 2015, the Poe(vi)zia exhibition was held in the Medium Gallery, which was the first publicization of extensive anthological research on this subject and was the predecessor of the extended exhibition Visual Poetry in the Central Slovakian Gallery in Banská Bystrica. Milana Adamčiak’s experimental and concrete poetry could also be seen at his retrospective exhibition Adamčiak, start! in the Slovak National Gallery (2017).

   The Visual Poetry and the Poe(vi)zia exhibitions have the attributes of anthological exhibition, with the aim of providing an initial and basic orientation for subsequent research. One of the most prominent and most fertile artists of the 1960s is Milan Adamčiak, whose work from this period was presented in the book Archive I (EXPO) experimental poetry (2012) and Archive II (KOPO) concrete poetry (2016). At the turn of the 1960s and 1970s together with Adamčiak, Juraj Meliš and Rudolf Sikora participated at world exhibitions of visual poetry in Germany, Austria and especially in Latin America. The second wave of poets and intermedia creators begins in the mid-80s. Their work is still slightly influenced by the resonating 60s, but also the arrival of computers, performances, action and phonic poetry. The 1990s and the advent of computer typography allowed for the emergence of interesting move of poetic text toward visuality. Significant change and interest in unconventional forms of poetry can be seen at the end of the 2000s and especially in the last five - six years, when several books of young authors were published.

The exhibition consists of text samples and reprinted poems, since the poets have a different relationship toward the manuscripts than the visual artists who present the originals of their works. The exhibition also offers a number of publications that have been prepared by Slovak publishers in recent decades.


Michal Murin

Prihlásenie