Vernisáž: 15.december 2017
Miesto: Iné
Trvanie do: 31.december 2018

EVENT - Akvizície Stredoslovenskej galérie za rok 2017

Akvizície Stredoslovenskej galérie za rok 2017

V roku 2017 sa Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici podarilo získať štyri veľkorozmerné diela maliara Rastislava Podobugrafiky Karola Pichlera.

Kolekciu nadobudnutých zbierkových predmetov SSG za rok 2017 tvoria maľby Rastislava Podobu ARCHITEKTÚRA (2014, 140 x 200 cm, olej na plátne), CYKLUS (2012, 150 x 200 cm, olej na plátne), HELIOPOL (2013, 200 x 140 cm, olej na plátne), HISTÓRIA (2015, 150 x 200 cm, olej na plátne).

Akvizícia umeleckých diel významne obohatí zbierku Stredoslovenskej galérie v médiu súčasnej maľby, v segmente, ktorý nebol za posledné roky výraznejšie dopĺňaný. Kolekcia zhodnocuje systematické 10 ročné skúmanie tvorby maliara Rastislava Podobu na pôde Stredoslovenskej galérie, ktorá sa realizovala prostredníctvom prípravy výstav a publikovaním štúdií a katalógov (Pracovná plocha, 2015, Pretórium SSG, katalóg a výstava; Retro-vízia, 2008, Vila Dominika Skuteckého SSG, skladačka a výstava; Clona, 2006, Bethlenov dom SSG, katalóg a výstava.)

Rastislav Podoba (1975, Bánovce nad Bebravou) v rokoch 1996 – 2002 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch prof. Vladimíra Popoviča a prof. Rudolfa Sikoru. V rokoch 2006, 2007 a 2009 sa stal finalistom Ceny Nadácie VÚB Maľba. V roku 2008 bol nominovaný za Slovensko na cenu Henkel Art Award. V roku 2009 mu bola udelená cena Martina Benku. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach: Galéria mesta Bratislavy, Nitrianska galéria, Galerie výtvarného umění Hodonín, Nadácia Mladá maľba – Bratislava, Zbierka Linea, Zbierka Dobňák, Weiss Collection a iné súkromné zbierky. Pedagogicky pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici, kde vedie Otvorený ateliér maľby.

Zbierku voľnej grafiky SSG obohatil dar 6 akvizícií Karola Pichlera. V galerijnej zbierke už bol zastúpený autorov grafický cyklus Intermedio z roku 1996, ktorý predstavoval hravé varianty Pichlerových originálnych samolepiek aplikovaných na skle a papierových nosičoch. Tento cyklus doplnil akvizíciami 6 rôznych typov samolepiek, ktoré ponechal neaplikované v pôvodnej podobe na fólii.

Sériu originálnych samolepiek Intermedio(Intermedio 1-6, 15,4x 20,1 cm, flexotlač, papier samolepiaci) vydal autor v roku 1996 v 2 exemplároch po 100 kusov, ktoré si nechal vyhotoviť vo výrobni pre nálepky na potraviny. Každá zo šiestich samolepiek má 2 vrstvy, ktoré tvorí pravidelná geometrická mriežka a vrstva štvorcových výrezov. 


Nákup umeleckých diel Rastislava Podobu do zbierkového fondu SSG z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Prihlásenie