Vernisáž: 27.október 2010
Miesto: Bethlenov dom
Trvanie do: 28.november 2010

Tlačová správa
Pozvánka

PREDPREMIÉRA 20 rokov fotografie na VŠVUKatedra fotografie a nových médií si v roku 2010 pripomína 20 rokov od založenia katedry. Výstava PREDPREMIÉRA v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici predstavuje výber prác pedagógov, absolventov a súčasných študentov Katedry fotografie a nových médií. Výstava ponúka návštevníkovi možnosť oboznámiť sa s 20-ročnou činnosťou katedry a prezrieť si fotografické práce, ktoré vznikli na pôde Katedry fotografie a nových médií. Študenti a pedagógovia pracovali s rôznymi prístupmi k fotografickému obrazu a fotografickými žánrami, od dokumentárnej fotografie, portrétu a experimentu, až po inštaláciu či videoumenie.

Súčasťou otvorenia výstavy bude aj prezentácia fotografických škôl o 15.00 hod. v priestoroch galérie.

Počas vernisáže sa uskutoční prezentácia katalógu k výstave, ktorý uvedie prof. Ľubo Stacho. Graficky návrh katalógu pripravila Katarina Lukić Balažová. 


„…Fotografické médium patrí k základným vizuálnym jazykom spoločnosti a je dôležité, aby sme v tomto odbore mali vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Tento rok si pripomíname 20. výročie založenia Katedry fotografie a nových médií na VŠVU. Za dve desaťročia dokázala vychovať množstvo absolventov, ktorí v každodennom živote majú možnosť presadzovať kvalitu fotografického obrazu. Okrem našich študentov na katedre študovalo v rámci výmenných pobytov veľa zahraničných poslucháčov z Fínska, Poľska, Maďarska, Francúzska, Veľkej Británie, USA, Talianska a ďalších krajín. Škola má uzavreté dohody o výmene študentov s viacerými umeleckými školami po celom svete, a tak aj naši študenti odchádzajú na pobyty do zahraničia. Katedra fotografie a nových médií zápasí s problémami  technického vybavenia, ale aj napriek tejto skutočnosti, práce študentov vynikajú kreativitou a často sú obdivované na zahraničných školách. Študenti získali množstvo cien v domácich, ale aj zahraničných súťažiach. Samotná katedra prezentovala svoje práce napríklad na Mesiaci fotografie v Paríži a v Bratislave, alebo na Univerzite Marca Blocha v Štrasburgu, na festivaloch vo Viedni, Prahe, Poľsku a v ďalších krajinách. O tom všetkom by mala podať svedectvo výstava PREDPREMIÉRA v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, reprízovaná by mala byť neskôr v Prahe a ďalších mestách. Na rozdiel od predošlých katedrových výstav, ktoré mapovali vtedajšie súčasné práce študentov, aktuálna prezentácia je pokusom urobiť sondu do 20-ročnej histórie Katedry fotografie a nových médií a predstaviť jej dlhodobejší profil, nezávislý na dobových  módnych trendoch..“

(Z úvodného textu ku výstave -  prof. Ľubo Stacho)Výstavu a katalóg pripravila Katedra fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave v roku 2010. 

Vydanie katalógu finančne podporilo Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR.Ľubo Stacho

Prihlásenie