Visit

Dolná 8, Banská Bystrica

Bethlen's house

Opening hours
Tuesday 10:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
Wednesday – Friday 10:00 – 16:00
Saturday – Sunday 10:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

More about Bethlen's house »

Nám. Štefana Moysesa 25, Banská Bystrica

Praetorium

Opening hours
Tuesday 10:00 – 12:00, 12:30 – 18:00
Wednesday – Friday 10:00 – 16:00
Saturday – Sunday 10:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

More about Praetorium »

Horná 55, Banská Bystrica

Villa of Dominik Skutezky

Opening hours
Tuesday 13:00 – 17:00
Wednesday – Friday 12:00 – 16:00
Saturday – Sunday 10:00 – 12:00, 12:30 – 17:00

More about Villa of Dominik Skutezky »

Admission

General admission
Adults
2,00 €
Discounted admission
Students and pensioners
0,50 €
Family ticket
2 adults + at least 1 child
4,00 €
Tourist admission
Valid for one entry to every exhibition during the period of two weeks
4,00 €
Free admission
Deti do 6 rokov, držitelia preukazov
 RGS, RG ČR, ZMS, AMG, AICA, ICOM, UNESCO,
novinári (novinársky preukaz), pedagogický dozor
organizovaných školských skupín,
držitelia preukazu ZŤP.
     0 €
Materské školy
Výstava
0 €
Výstava s lektorátom
0,50 €
Tvorivá dielňa
0,50 €
Tvorivá dielňa s výstavou
0,50 €
Základné a stredné školy
Výstava
0,50 €
Výstava s lektorátom
1,00 €
Tvorivá dielňa
0,50 €
Tvorivá dielňa s výstavou
1,00 €
Fotografovanie
2 €
Poplatok za lektorát (za 1 osobu, min. počet osôb 10)
Lektoráty je potrebné dohodnúť vopred na t.č. 048/470 16 24. Lektoráty poskytujeme v pracovných dňoch.
0,50 €

Map

1 Bethlen's house   2 Praetorium   3 Villa of Dominik Skutezky