Current exhibitions

Events

28. February 2023
17:00 hod.
Bethlen's house

Marko Blažo Život v linke

Knihu významného výtvarného umelca Marka Blaža (1972 – 2021) uvedie v Knižnici pri SSG autorka Katarína Tekeľová Blažová. Vstupné 2,- eurá / osoba

News

No news to show

Newsletter

Múzeá a galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Novohradské múzeum a galéria - logo Stredoslovenské múzeum - logo Pohronské múzeum Nová Baňa - logo Gemersko-malohontské múzeum - logo Horehronské múzeum Brezno - logo