Bienále v čase normalizácie (Akvizície z podujatia Súčasná slovenská grafika 1971 – 1989)

Stredoslovenská galéria sa od konca 60. rokov 20. storočia profilovala ako inštitúcia špecializovaná na voľné grafické umenie. Identita galérie bola spojená s viacerými výstavno-súťažnými a sympoziálnymi podujatiami (Medzinárodné bienále / trienále drevorezu a drevorytu, Medzinárodné quadrienále malých grafických foriem, Medzinárodné sympóziá vo voľnej grafike) ktoré okrem iného mali aj zbierkotvorný charakter. Ocenené alebo na sympóziách vytvorené diala sa podľa štatútov podujatí stávali majetkom galérie. Takýmto spôsobom si galéria vybudovala bohatý fond grafického umenia. Možno povedať že umenie grafiky 2. polovice 20.storočia na Slovensku je aj vďaka týmto podujatiam v zbierke galérie zastúpené takmer v komplexnej podobe.
23. June 2011 – 25. September 2011
Author Curator
Zuzana Majlingová

Stredoslovenská
galéria sa od konca 60. rokov 20. storočia profilovala ako
inštitúcia špecializovaná na voľné grafické umenie. Identita
galérie bola spojená s viacerými výstavno-súťažnými
a sympoziálnymi podujatiami (Medzinárodné
bienále/ trienále drevorezu a drevorytu,
Medzinárodné
quadrienále malých grafických foriem, Medzinárodné sympóziá vo
voľnej grafike) ktoré
okrem iného mali aj zbierkotvorný charakter. Ocenené alebo na
sympóziách vytvorené diala sa podľa štatútov podujatí stávali
majetkom galérie. Takýmto spôsobom si galéria vybudovala bohatý
fond grafického umenia. Možno povedať že umenie grafiky 2.
polovice 20.storočia na Slovensku je aj vďaka týmto podujatiam
v zbierke galérie zastúpené takmer v komplexnej podobe.

Do
grafickej zbierky výrazne prispelo aj periodické súťažné
podujatie Súčasná slovenská grafika (SSG), usporadúvané od roku
1971 do roku 1989 ako bienále. Jednotlivé ročníky podujatia (do
roku 1989 ich bolo 10) a ich zhodnotenie v zbierke galérie
má pripomenúť aj nasledovná výstava, ktorá je zostavená z diel
ocenených a vystavených autorov, ktorí sa zúčastňovali
bienálnych výstav a prezentované diela následne darovali do
zbierkového fondu galérie.

Na
výstave prezentujeme práce, ktoré galéria vďaka tomuto podujatiu
získala pred rokom 1989. Kolekcia vystavených diel tak tvorí
špecifický akvizičný segment budovaný vo vymedzenom období 70.
a 80. rokov 20. storočia. Takýmto spôsobom sa pokúša podať
správu nielen o rôznych tendenciách , ktoré v sledovanom
období v grafike dominovali, ale aj o stave galerijnej
prevádzky a systéme fungovania periodického výstavného
podujatia Súčasná slovenská grafika v prostredí
normalizovaného socializmu, obmedzovaného dobovými kánonmi
a politickými reguláciami.

Výstavu
sme zostavili v dvoch líniách. Jednu tvoria diela usporiadané
do celkov dominantných tendencií (socialistická grafika,
fantazijná – imaginatívna grafika, abstraktná a geometrizujúca
grafika, konceptuálna grafika a individuálne autorské programy,
nástup postmoderny v grafike ), ktoré boli v grafickom umení
prítomné počas sledovaného obdobia organizovania podujatia
a stáli  vedľa seba. Jednotlivé autorské prístupy
vrátane socialistickej grafiky predstavujeme takmer proporčne
v samostatných miestnostiach, priznávajúc rozsah a rôznorodú
umeleckú kvalitu nadobudnutých diel, približne tak ako nám to
určuje zbierka.

Druhú
líniu výstavy tvorí prezentácia diel, ktoré boli na
jednotlivých ročníkoch súťažného podujatia oceňované. Tieto
práce sú predstavené v chronologickom  slede, osobitným
spôsobom na inštalačných pultoch v priestoroch jednotlivých
miestností. Podávajú konkrétny obraz o preferenciách
dobových odborných komisií, ktoré diela hodnotili s prihliadaním
na kultúrnu politiku komunistickej strany a udeľovali
štatutárne ceny. Vedľa seba sa tak ocitajú diela a tendencie
režimom vytesňované, (napr. konceptuálna grafika, geometrizujúca
grafika, novofigurálna grafika) a diela, ktoré boli
preferované alebo prijímané (socialistická grafika, fantazijná –
imaginatívna grafika).

Výstava
tak potvrdzuje tradičnú dichotómiu rozdelenia umeleckej scény
v čase normalizácie na oficiálnu a neoficiálnu a
čiastočne zachytáva aj rozpúšťanie tohto bipolárneho
členenia po roku 1985, v období perestrojky.

Veríme,
že poohliadnutie sa do histórie budovania umeleckej zbierky
Stredoslovenskej galérie môže širšej verejnosti objasniť
mnohé súvislosti, ktoré sú pre zamestnancov zbierkotvorných
inštitúcií samozrejmé, no pre bežného diváka zostávajú
neznáme, hlavne z toho dôvodu že na výstavy sú zvyčajne
vyberané tie najreprezentatívnejšie a najhodnotnejšie diela,
ktoré galerijné depozity uchovávajú. Tentokrát sme zvolili
opačný postup a výstavu sme prispôsobili zbierke. Dúfame že
výstava prispeje k premýšľaniu nad podobami a najmä
nezvratnými dôsledkami obdobia normalizácie, ktoré sú v rôznych
formách v spoločnosti prítomné dodnes.