Causa Corporalis

Causa Corporalis

Projekt Causa corporalis /telesná príčina/ je výročnou výstavou priestoru pre súčasné umenie – room 19_21, ktorý bol otvorený vo februári 2008 v Skuteckého vile, v Banskej Bystrici. Počas roka 2008 boli v  priestore room 19_21 realizované samostatné výstavy viacerých mladých autorov, zastrešené spoločnou témou: Telo a telesnosť v súčasnom vizuálnom umení. Kurátorský výber sledoval tvorbu […]
27. October 2009 – 15. December 2009
Author Curator
Zuzana Majlingová

Projekt Causa corporalis /telesná príčina/ je výročnou výstavou priestoru pre súčasné umenie – room 19_21, ktorý bol otvorený vo februári 2008 v Skuteckého vile, v Banskej Bystrici. Počas roka 2008 boli v  priestore room 19_21 realizované samostatné výstavy viacerých mladých autorov, zastrešené spoločnou témou: Telo a telesnosť v súčasnom vizuálnom umení. Kurátorský výber sledoval tvorbu mladých autorov, v  umeleckom programe ktorých je téma telesnosti dlhodobo prítomná.

Kolektívna výstava Causa corporalis predstavuje reprezentatívny výber diel sledovaných autorov v spoločnom priestore. Jej cieľom je prostredníctvom prehliadky prispieť k výskumu témy. Výročný charakter výstavy je podporený aj skutočnosťou, že diela od troch prezentovaných autorov (Radima Labudu, Veroniky Šramatyovej a Patrika Illa) budú vďaka grantovej podpore Ministerstva kultúry SR v tomto roku zakúpené do zbierok Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.

Jednotliví autori sa na výstave prezentujú prostredníctvom rôznych médií – Veronika Šramatyová (maľba), Radim Labuda (video inštalácia), Jana Kapelová (video performancia), Patrik Illo (objekt), Katarína Kúdelová (video performancia, fotografia), Lila Maraky (video, fotografia), umelecká dvojica Nóra Ružičková a Marianna Mlynárčiková (textová inštalácia). Výstava je rozšírená o dvoch autorov – Jozefa Poníka (plastika), Dagmar Mavrevovú (kolekcia plastík), absolventov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ktorých výstavy sú v priestore room 19_21 plánované na budúci rok.

Výstavu uvádzame v rámci II. ročníka festivalu Intermedia.bb, ktorého prvá časť sa konala v Banskej Bystrici v apríli 2009. Výstava Causa corporalis ako aj festival budú spracované v katalógu, ktorý bude k dispozícii koncom decembra 2009.  

Festival Intermedia.bb 2009 finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.