Clona

Clona

Prvá väčšia samostatná výstava mladého slovenského maliara R. Podobu (1975) sumarizuje jeho diela za obdobie od r. 2002 s dôrazom na tvorbu ostatných 3 rokov. Autor študoval na bratislavskej VŠVU (1996-2002, prof. V. Popovič, prof. R. Sikora). Od r. 2002 pôsobí pedagogicky na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v B. Bystrici ako odborný asistent v […]
20. April 2006 – 28. May 2006
Author Curator
Alena Vrbanová

Prvá
väčšia samostatná výstava mladého slovenského maliara R. Podobu (1975)
sumarizuje jeho diela za obdobie od r. 2002 s dôrazom na tvorbu
ostatných 3 rokov. Autor študoval na bratislavskej VŠVU (1996-2002,
prof. V. Popovič, prof. R. Sikora). Od r. 2002 pôsobí pedagogicky na
Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v B. Bystrici ako odborný
asistent v ateliéri maľby prof. S. Balka.

Výstava Clona prezentuje 6 súborov malieb (Oko proroka,2002, Primárny
okruh,2004, Portréty,2005, Krajiny,2005-2006, Záznam,2005,
Sekvencia,2006). Vyznačujú sa špecifickým maliarskym a ikonickým jazykom
umelca. Zobrazenie človeka a krajiny- základných doterajších tematických
okruhov umelca. Obraz človeka je v tvorbe Podobu redukovaný na
expresívny portrét, pričom štýl jeho maľby je veľmi osobný. Dominuje tu
k  monochrómu tendujúce symbolické zobrazenie s kódovanou dávkou
nostalgie- vynárania sa a strácania v pamäti autora. Druhú polovicu skôr
odzrkadľujúcu k portrétu predstavujú čierno-biele maľby sprejom.
Vychádzajú z výrazových kvalít fotografie a filmu. Opäť kódujú rozmer
pamäte cez rozostrenie obrazu a simulované nánosy času. Podoba patrí k
výrazovým osobnostiam našej aktuálnej maľby. Jeho autentickosť spočíva v
expresivite, dvojitom kódovaní reálneho obrazu a jeho pamäťovej
vizuálnej stopy.

Žáner krajiny, ktorý prežíva v európskej i slovenskej maľbe ostatných 5
rokov akýsi revival, Podoba spracúva v rozsiahlejších cykloch na
štýlovej a výrazovej báze fotozáznamov. Dominuje tu vyprázdnenosť,
rozostrenosť a zachytávanie pamäťového obrazu krajiny, kde sa zameriava
na pamäťové stopy detailu alebo naopak panoramatického celku, pričom
pracuje často v dimenziách seriálnosti.