Milan Sokol / Recyklus 2012 – 2017

Milan Sokol / Recyklus 2012 – 2017

Stredoslovenská galéria uvádza autorskú výstavu Milana Sokola Recyklus 2012 – 2017. Tretia samostatná výstava banskobystrického autora na pôde galérie predstavuje výber z najnovšej fázy jeho voľnej tvorby.
28. September 2017 – 30. November 2017
Vernissage 28.9. o 20:00
Author Curator
V Autorskej Koncepcii

Pozývame Vás na vernisáž
výstavy 

MILAN SOKOL
Recyklus 2012 – 2017

vo štvrtok 28. septembra
2017 o 17.00 v Preatoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej
Bystrici.

Hosťkou výstavy je Anna
Nawrot. Výstava potrvá do 30.
novembra 2017 a otvorí ju prof. Piotr Kunce.

Stredoslovenská
galéria uvádza autorskú výstavu Milana Sokola Recyklus 2012 – 2017. Tretia samostatná výstava banskobystrického autora
na pôde galérie predstavuje výber z najnovšej fázy jeho voľnej tvorby.

Výstava
je osobitá hlavne tým, že je koncentrovaná na médium výtvarno-grafického
vyjadrenia, ktoré si skoncipoval sám. Z plechovíc nápojov tvorí obrazy, čo
nie je nijak zvlášť objavné v stratégiách recykling art-u, junk art-u. Tvorba
M. Sokola je však osobitá nielen preto, že zotrváva na pozíciách (rukodielneho)
výtvarného umenia a jeho estetiky a kombinuje ho so stratégiami využívania
ready-made konceptuálneho umenia. Ale
aj preto, že napriek tomu autor ostáva verný tvorbe obrazu ako formy reflexie reality.
Materiálom konzumu – „piksľami“ nápojov dosahuje účinok irónie, až sarkazmu, a
zároveň aj možnosti ich estetickej pôsobnosti. Využíva tým materiál ready made v dvoch komunikačných
funkciách: vizuálno-výrazových a kultúrno-symbolických. Vystrihnuté
páskové fragmenty plechovíc autor prepletá do mozaiky (kvôli ich farebnosti a štruktúrnosti)
eliminujúc tak čitateľnosť prvotných reklám, aby im vtisol nový, diametrálne
iný význam. Takáto forma materiálu sa pre autora stáva čiastkou – dokumentom – reality,
„pixelom“ éry digitálnych záznamov reality. Z nich buduje novú/umelú
realitu obrazu dávajúc jej esteticko-kompozičný poriadok.

S tvorbou
M. Sokola korešponduje tvorba Anny
Nawrot
(1960), ktorá je hosťkou na prezentovanej výstave. Poľská autorka dokázala
s osobitou jemnosťou ženy – umelkyne vizualizovať isté rozpory súčasnej
kultúrnej situácie. Vo svojej tvorbe využíva ready-made (mužské kravaty) vizuálne symbolizujúce mužský element. Tieto
dekoratívne artefakty, kravaty, komponuje na figuríny ženských (oblých) tiel či
do daných architektonických interiérových kvalít priestoru dodávajúc im silný emocionálny
účinok . Buduje ich organicky s citom pre vopred danú formu priestoru, čím
vytvára priestor svojej umeleckej výpovede. Účinok jej site specific inštalácií
je vizuálne efektný, zároveň ale provokujúci. Vzrušenie, ktoré zo zažívania
diel A. Nawrot plynie, nie je spôsobené prvoplánovým účinkom bežných vecí, ale
účinkom špecifického druhu krásna, ktoré z nich vyžaruje. A. Nawrot je
umelkyňou, ktorá využíva možnosti konceptuálnych stratégií a pritom
vytvára inštalácie so silnou estetickou povahou. Jej vnímanie zmyslu osobného
života a jej tvorba sa tavia do koherentnej formy.

Diela
Milana Sokola boli v Stredoslovenskej galérie viackrát prezentované, ale
doteraz len dvakrát v podobe samostatných výstav. Obe mali charakter
rekapitulácie vývoja jeho tvorby. Kurátorsky ich pripravila Alena Vrbanová.

Prvou
bola v roku 1992 výstava jeho grafickej tvorby inštalovaná v galériou
prenajímaných výstavných priestoroch na 1. poschodí domu na Nám. SNP 7,
patriacich Spolku architektov Slovenska. V týchto rozsahom intímnych
priestoroch sa vtedy čerstvý štyridsiatnik M.
Sokol predstavil svojimi farebnými linorytmi, ktoré už od polovice 80-tych rokov
niesli silný expresívny výraz korešpondujúci s formálnymi prejavmi
postmoderných „divokých“.

Jeho
druhá autorská výstava na pôde SSG, resp. vtedy Štátnej galérie (na Nám. Š.
Moysesa 25), uskutočnená po desiatich rokoch (2002), už bola rozsahom oveľa
väčšia, počítala vyše 200 exponátov. Reflektovala výber z autorovej tvorby
od druhej polovice osemdesiatych rokov až po vtedy najnovšie práce (farebné
linoryty, pečiatkové tlače, digitálnu grafiku, objekty – inštalácie,
mail-artové práce). Prezentovala tak výber z genézy autorovej tvorby
v pomerne ucelených celkoch, ktoré tradičné médium umenia grafiky posúvali
aj do alternatívnych či intermediálnych polôh. Naznačovali tým aj jeho osobitý (a
zároveň nie až tak obvyklý) spôsob materializovania – vizualizovania ideí
v súčasnom umení. Ten spočíva na rešpekte k výtvarnému remeslu ako k umu,
ako aj na rešpekte k inováciám. Prirodzeným znakom Sokolovej tvorby
je tým absencia z komplexov „neaktuálnosti“.

Umelecká
tvorba Milana Sokola (1952) sa
začala odvíjať na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého
storočia. Podhubím formovania jeho osobnosti – a tým aj genézy jeho
výtvarnej tvorby – bola spočiatku hlavne klíma kultúrne uvoľnených
šesťdesiatych rokov, ktorú intenzívne zažíval počas stredoškolských štúdií na
kremnickej „šupke“ (Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici). Na
nej získal zručnosti poctivého výtvarno-remeselného ryteckého remesla i impulzy
z aktuálnych polôh domáceho avantgardného umenia. V časoch jeho
stredoškolských štúdií tam totiž začali pôsobiť ako učitelia niektorí čerství
absolventi bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení (napr. K. Baron).
Akademické umelecké vzdelanie získal M. Sokol v rokoch 1973 – 1978 v 
Krakove, ktoré ako kultúrne centrum Poľska ponúkalo podstatne voľnejší variant
možností umeleckej tvorby a jeho prezentácie ako tomu bolo u nás.
Zažité impulzy nemohli nezaznamenať na jeho tvorbe citeľné stopy. Grafik Milan Sokol pedagogicky pôsobí na Katedre výtvarnej kultúry na Pedagogickej Fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici a jeho diela sú zastúpené
v zbierkach viacerých slovenských a zahraničných galérií.

Katarína Sokolová

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Názov výstavy: Milan Sokol / Recyklus 2012 – 2017
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Vystavujúci autori: Milan Sokol a jeho hosťka Anna Nawrot
Kurátor: v autorskej koncepcii 
Miesto: Praetorium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
Trvanie výstavy: 29. september – 30. november 2017 

Vernisáž: /štvrtok/ 28. september 2017 o 17.00 h.

Výstavu otvorí:
prof. Piotr Kunce

Za podporu ďakujemeLunter s.r.o.a firme BARZZUZ – čerstvá káva, fresh coffee.

Vstup na vernisáž je voľný.