Patrik Illo – Dizajn (rýchleho) času, …Ešte väčší klamár

Patrik Illo (1973) je predstaviteľ súčasného vizuálneho umenia a rešpektovaný sklársky dizajnér. Popri umeleckej práci pedagogicky pôsobí a vedie ateliér skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako dizajnér pracoval pre mnohé renomované sklárske firmy. Je laureátom viacerých cien udeľovaných za dizajn, ako aj finalistom ceny Oskára Čepana za rok 2007. Komorná výstava v priestoroch Bethlenovho domu […]
7. December 2011 – 19. February 2012
Author Curator
Zuzana Majlingová

Patrik Illo (1973) je predstaviteľ
súčasného vizuálneho umenia a rešpektovaný sklársky dizajnér. Popri umeleckej
práci pedagogicky pôsobí a vedie ateliér skla na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave. Ako dizajnér pracoval pre mnohé renomované sklárske firmy.
Je laureátom viacerých cien udeľovaných za dizajn, ako aj finalistom ceny
Oskára Čepana za rok 2007.

Komorná výstava v priestoroch Bethlenovho domu
v Banskej Bystrici predstavuje Illovu dizajnérsku a voľnú umeleckú tvorbu
realizovanú v skle. Výstava je komponovaná v dvoch celkoch
s podtitulmi Dizajn (rýchleho) času
a …Ešte väčší klamár.  

 Sklárska dizajnérska
tvorba Patrika Illa je charakteristická rešpektovaním funkčnosti, tvarovým
minimalizmom, eleganciou čistých línií, ale aj hľadaním možností a hraníc
tvaroslovia, ktoré prekonávajú technické bariéry. To, čo dodáva jeho
dizajnérskej tvorbe charakteristický autorský rukopis je predovšetkým vtip a
hravosť, ktoré povzbudzujú k premýšľaniu a tým sa jeho návrhy často ocitajú na
hranici voľného umenia. Pre Illa ako dizajnéra je však rovnako ako  tvar a estetická forma dôležitá funkcia
navrhovaného predmetu a technická dokonalosť zohľadňujúca potreby
užívateľa jeho sklenených pohárov, misiek, karáf či váz. Výstavný celok Dizajn
(rýchleho času)
prezentuje výber súprav a kolekcií, ktoré
Illo  navrhol za posledných 10 rokov pre
prestížne domáce a zahraničné sklárske firmy /RONA a.s., Lednické Rovne
(SR), MOSER (CZ), KHS KROSNO S.A. (PL), KVĚTNA(CZ) BOHEMIA CRYSTALEX TRADING
(CZ)/. Výber dopĺňajú prototypy súkromných autorských dizajnových kolekcií,
ktoré sú inšpirované rôznymi historickými udalosťami, kultúrnymi situáciami,
ale aj filmom či samotnými procesmi sklárskej práce. Všetky sklenené návrhy sú
inštalované jednotlivo v chronologickom slede, vytvárajúc horizontálnu
líniu meniacich sa tvarov.

V  oblasti  voľnej tvorby autor v  minulosti spracovával rôzne materiály –  kožu, textil, plyš a vytváral vtipné,
inteligentne zneisťujúce objekty a inštalácie, ktorých pôvod pochádzal práve
z utilitárneho dizajnérskeho prostredia (oblečenie, hračky, športové
pomôcky). Tu však pracoval opačne a narúšal pôvodnú funkciu týchto predmetov.
Od roku 2009 začal v oblasti voľnej tvorby intenzívnejšie uplatňovať
hutnícky voľne tvarované a liate sklo, z ktorého vytvára priestorové
objekty a inštalácie.

Najnovšie  inštalácie
a objekty zo skla predstavené v časti výstavy nazvanej Ešte
väčší klamár
sú charakteristické istou dávkou latentnej naratívnosti a
prítomnej telesnosti. Zvyčajne vznikajú hromadením a násobením  skleneného objektu príbuzného tvaru, ktorý je
obohatený o istý cudzorodý prvok, napríklad umelý dámsky opätok, alebo naopak
pôvodne biologický materiál ako sú vlasy. Kombinácie týchto materiálov, tvarov
a farebnosti vytvárajú isté dramatické napätie. Hoci sa svojim neurčitým tvarom
a formou vzďaľujú od predmetného 
sveta viac ako Illova predchádzajúca voľná tvorba, o to hlbšie sa
približujú k subjektu, nazerajúc do jeho archaického vnútra, inštiktov
a pudov.

Výstavu finančne podporilo Ministerstvo
kultúry Slovenskej republiky.