Plynutie

Plynutie

Výstava mladej slovenskej maliarky žijúcej vo Fancúzsku.
1. October 2009 – 21. November 2009
Author Curator
Zuzana Majlingová

Výstava mladej slovenskej maliarky žijúcej
vo Fancúzsku.