Tendencie grafickej tvorby v 80. a 90. rokoch na Slovensku

V galérii Slovenského inštitútu v Budapešti bola 14. septembra 2010 vernisáž výstavy pod názvom Tendencie grafickej tvorby v 80. a 90. rokoch na Slovensku. Výstavu grafiky zo zbierky Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici otvorila kúratorka Katarína Baraníková.  Výstava Tendencie grafickej tvorby v 80. a 90. rokoch na Slovensku predstavuje výber diel zo zbierky Stredoslovenskej galérie, […]
14. September 2010 – 31. October 2010
Author Curator
Katarína Baraníková

V galérii Slovenského inštitútu v Budapešti bola 14. septembra 2010 vernisáž výstavy pod názvom Tendencie grafickej tvorby v 80. a 90. rokoch na Slovensku. Výstavu grafiky zo zbierky Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici otvorila kúratorka Katarína Baraníková. 

Výstava Tendencie
grafickej tvorby v 80. a
90. rokoch na Slovensku
predstavuje výber diel zo zbierky Stredoslovenskej
galérie, ktorá sa dlhodobo programovo zameriavala na mapovanie média grafiky. Vystavené diela sú
výberom zostaveným z akvizícií nadobudnutých po roku 1989, kedy sa záujem
začína sústrediť na tvorbu reflektujúcu aktuálne trendy  v umení, presadzovanie alternatívnych
prístupov a inovatívnych technických postupov.

V 80. rokoch je zastúpený prínos staršej a strednej generácie umelcov,
ktorý zaznamenáva popri ďalšom rozvinutí abstraktnej polohy najmä nadbiehajúce
konceptuálne programy. Postupné prenikanie výrazových a ideových prvkov
postmoderny sa spája s vstupom nových programov reprezentovaných nastupujúcou
mladou generáciou. V technických postupoch pozorujeme popri presadzovaní
reprografických techník aj solitérne prejavy počítačovej grafiky.

V ovzduší kultúrnych a politických zmien v 90. rokoch narastá potreba
nasmerovať umelecké ambície k aktuálnym tendenciám euro-americkej scény, čo je
badateľné aj v ďalšom ponímaní grafickej tvorby. Začínajú sa zdôrazňovať interdisciplinárne možnosti
média grafiky, ktoré zodpovedajú aktuálnej situácií charakterizovanej stieraním
hraníc v umení. Vo výtvarných programoch získava prevahu neokonceptuálna
poloha. Grafika zaznamenáva rozširovanie
o alternatívne a experimentálne postupy. Posúvajú sa možnosti práce s počítačovou grafikou a
animáciou a pribúdajú nové príspevky experimentov a autorskej tlače. 

Výstava je realizovaná vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.