Verejné súťaže

Verejná obchodná súťaž_ prenájom parkovacích miest 2018

Verejná obchodná súťaž – prenájom garáže

Verejná obchodná súťaž – prenájom parkovacieho miesta