Verejné súťaže

Verejná obchodná súťaž – prenájom parkovacieho miesta