Verejné súťaže

Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov 2024

Verejná obchodná súťaž garáž 2024

Verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov a parkoviska na 5 rokov

Verejná súťaž na prenájom 4 parkovacích miest na 1 rok. 2023

Verejná obchodná súťaž na 3 parkovacie miesta