Verejné súťaže

Stredoslovenská galéria vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom parkoviska.

Stredoslovenská galéria vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom garáže.