Verejné súťaže

Verejná obchodná súťaž na garáž 2020.

Verejná obchodná súťaž na dve parkovacie miesta 2020.