Prázdniny s galériou I.


16. júla 2024
17:00 hod.
Bethlenov dom

utorok 16.7.2024 / 17:00 / Prázdniny s galériou I.

Bethlenov dom, Dolná 8 

Prázdninové stretnutie s Aloisom Peierbergerom, architektom a staviteľom secesných stavieb v meste pod Urpínom. Na úvod predstavíme secesiu ako univerzálny medzinárodný sloh a protagonistu secesnej architektúry v Banskej Bystrici architekta a staviteľa Aloisa Peieberga, jeho bývalý súkromný dom na Námestí SNP 12 a v mestskom parku bývalé evanjelické gymnázium dnes Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. Stretnutie účastníkov bude v Stredoslovenskej galérii v Bethlenovom dome na Dolnej 8 o 17:00. Sprevádzať Vás bude erudovaný sprievodca Mrg. Jozef Ďuriančík. 

V prípade daždivého počasia bude téma odprezentovaná v Stredoslovenskej galérii.

Vstupné: 2,- eurá /osoba

Tešíme sa na vás!

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj