Maliar Július Flache (1892-1967) a Banská Bystrica

Výstava maliarskej tvorby Júliusa Flacheho, usporiadaná v Stredoslovenskej galérii pri príležitosti 120. výročia narodenia umelca, pripomenie a priblíži jeho vyše 50-ročné pôsobenie v Banskej Bystrici. Umelec, organizátor a publicista pochádzajúci z Budapešti prišiel do Banskej Bystrice počas 1. svetovej vojny a po jej skončení sa tu usadil. V umeleckom dianí na Slovensku sa aktivizoval najmä ako zakladateľ a riaditeľ prvého […]
19. júla 2012 – 23. septembra 2012
Autor Kurátor
Katarína Baraníková, Klára Kubičková

Výstava maliarskej tvorby Júliusa Flacheho, usporiadaná v Stredoslovenskej galérii pri príležitosti 120. výročia narodenia umelca, pripomenie a priblíži jeho vyše 50-ročné pôsobenie v Banskej Bystrici. Umelec, organizátor a publicista pochádzajúci z Budapešti prišiel do Banskej Bystrice počas 1. svetovej vojny a po jej skončení sa tu usadil. V umeleckom dianí na Slovensku sa aktivizoval najmä ako zakladateľ a riaditeľ prvého jednoznačne výtvarného umeleckého spolku – Jednoty výtvarných umelcov Slovenska (J.V.U.S.), ktorý vznikol v roku 1920 so snahou rozvíjať činnosť bez limitov národnosti svojich členov. 

Flacheho maliarske dielo mapuje výstava v štýlových premenách a širšom žánrovom spektre tvorby portrétov, figurálnych kompozícií, historickej maľby, zátišia, veduty a krajinomaľby. Umelcovou trvalou inšpiráciou zostávalo prostredie  krajiny a mesta Banská Bystrica s jeho obyvateľmi. Záujem o históriu a národopisné špecifiká Horehronia sa odrážal nielen vo Flacheho zberateľskom záujme ale aj v tematike zo života miestneho ľudu. 

Autorov maliarsky prejav sa formoval spočiatku v závislosti štúdií a školení, ktoré absolvoval pravdepodobne kratšie v Budapešti, ďalej vo Viedni (u Gustava Klimta a Heinricha Rauchingera) a v Paríži. Kontakt so secesiou sa odrazil v umelcových začiatkoch inklináciou k dekoratívnej štylizácii a charakteristickej lineárnosti. V ďalšom smerovaní tvorby reflektoval tendencie blízke novoklasicistickej maľbe, zvlášť zo znalostí a kontaktov so súdobou maďarskou maľbou. Z okruhu známych autorov okolo J.V.U.S. mu  najviac imponovala tvorba Edmunda Gwerka, ktorý pôsobil v Banskej Štiavnici. 

Postupne sa ku koncu 30. rokov a začiatkom 40. rokov 20. storočia vyprofiloval autorov charakteristický štýl, pre ktorý je príznačná výraznejšia obrysová línia a tvarová skladba, a nanášanie farieb pastelových tónov v tenkých vrstvách.  

Výstava predstaví výber autorových diel z početnej  kolekcie zastúpenej v zbierke Stredoslovenskej galérie a Stredoslovenského múzea  v Banskej Bystrici s doplnením reprezentačných diel z viacerých zbierok galérií a  múzeí na Slovensku a niekoľkých diel zo súkromných zbierok. 

Retrospektívna výstava umelcovho diela je treťou v poradí na pôde Banskej Bystrice (1962, 1992, 2012). 

Výstavu finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.