Premeny Slovenska / Dokumentárna správa

Stredoslovenská galéria uvádza výstavu Borisa Németha a Jána Viazaničku Premeny Slovenska / Dokumentárna správa.   Boris Németh (1979) a Ján Viazanička (1983) už dlhodobejšie pracujú na  fotografickom mapovaní Slovenska. Rozsiahly a dnes už pomerne známy dokumentárny cyklus Premeny Slovenska,ktorý zo systematickej spolupráce autorov vznikol, bol pôvodne určený na knižné publikovanie a sprevádzaný textami Aurela Hrabušického, Miriam Petráňovej a Jany Németh. […]
13. novembra 2014 – 1. marca 2015
Autor Kurátor
Zuzana L.Majlingová

Stredoslovenská galéria uvádza výstavu Borisa Németha a Jána
Viazaničku Premeny Slovenska / Dokumentárna správa.  

Boris Németh (1979) a Ján Viazanička
(1983) už dlhodobejšie pracujú na  fotografickom
mapovaní Slovenska. Rozsiahly a dnes už pomerne známy dokumentárny cyklus Premeny
Slovenska
,ktorý zo systematickej spolupráce autorov vznikol, bol pôvodne
určený na knižné publikovanie a sprevádzaný textami Aurela Hrabušického, Miriam
Petráňovej a Jany Németh. Kniha s rovnomenným názvom vyšla
v roku 2012 a jej cieľom bolo podať ucelenejšiu správu o stave krajiny, jej dynamických premenách a aktuálnej podobe.
V užšom výbere bol cyklus Premeny Slovenska prezentovaný na
niekoľkých samostatných či kolektívnych výstavách a o jeho
popularizáciu sa postaralo aj publikovanie fotografií v mienkotvorných
denníkoch.

Výstava v Stredoslovenskej galérii
prezentuje výber z dokumentárneho fotografického cyklu Premeny
Slovenska
 a jeho aktuálnych sub cyklov Romantizmus dneška, 1150. výročie Cyrila a Metoda na území Veľkej
Moravy
a Od Tatier
k Dunaju,
ktoré v užšie vymedzených tematických okruhoch
zaznamenávajú  charakter krajiny a spôsob
života ľudí nadväzujúc na osvedčenú autorskú spoluprácu. Celistvosť
a pútavosť dokumentu zabezpečujú prirodzené, no čiastočne rozdielne autorské
preferencie, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Boris Németh inklinuje skôr
k zachytávaniu udalostí s bezprostrednou účasťou človeka a Ján Viazanička
preferuje viac zábery na vizuálne zásahy, ktoré ľudia v krajine či na ulici
vytvárajú a po sebe zanechávajú. Ich spoločný fotografický pohľad  prináša často bizarný inokedy úsmevný, no
predovšetkým pravdivý záznam vizuálnej a kultúrnej identity dneška.

Výstava ponúka koncentrovaný pohľad na
Slovensko okom skúsených fotografov, ktorí cestujú naprieč územím,
zaznamenávajú mimoriadne udalosti aj banálne situácie, všímajú si stopy po
zásahoch človeka v krajine, vidieckom i mestskom prostredí, sledujú
kultúru každodennosti, ale aj tradičných sviatkov či novodobých osláv.
Realistická prehliadka krajinou v podaní týchto dvoch vnímavých autorov
vyvoláva zamrznutý úsmev a kladie zneisťujúce otázky o Slovensku ako o
území, kde „povážlivo veselá absurdnosť“ (ne)nápadne striehne na fotografa za
každým rohom.

Boris Németh (1979, Šaľa) absolvoval magisterské a v roku
2011 ukončil aj doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v
Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. V súčasnosti na škole
pôsobí ako externý pedagóg reportážnej fotografie. Od roku 2006 pracuje ako
fotoreportér pre časopis .týždeň. Žije vo Svätom Jure.                              

Ján Viazanička (1983, Banská Bystrica)
v roku 2009 absolvoval  magisterské
štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a
nových médií. V roku 2007 promoval ako bakalár na Akadémii Umení v Banskej
Bystrici na Fakulte výtvarných umení. Od roku 2012 je fotografom agentúry SITA
a pôsobí ako stredoškolský pedagóg fotografie. Žije v Banskej Bystrici.