PRIPRAVUJEME: TVORIVOSŤ A REVOLÚCIA

PRIPRAVUJEME: TVORIVOSŤ A REVOLÚCIA

Výstava mapuje zrod ľavicového umenia na Slovensku, od revolučného úsilia o novú estetiku v grafike, tlači a fotografii, po novú politiku tvorivosti.
29. mája 2019 – 15. septembra 2019
Vernisáž výstavy 28. 5. 19 o 17.00
Autor
Kurátor
Ivana Komanická