TVORIVOSŤ A REVOLÚCIA

Výstava mapuje zrod ľavicového umenia na Slovensku, od revolučného úsilia o novú estetiku v grafike, tlači a fotografii, po novú politiku tvorivosti.
29. mája 2019 – 15. septembra 2019
Autor Kurátor
Ivana Komanická

Tvorivosť a revolúcia je výstavou venovanou revolučnej skúsenosti a avantgardnej estetike vychádzajúcej z krátko trvajúcich republík rád, sté výročie ktorých si aktuálne pripomíname. Koncept výstavy berie do úvahy súčasný historický moment a novú generáciu, ktorá žije svoj život bez akejkoľvek revolučnej skúsenosti a pod nátlakom byť kreatívnymi. Výstavný projekt sa sústreďuje na dialektický vzťah medzi revolúciou a tvorivosťou.

V roku 2011 kurátorka Juliet Kinchin pripravila výstavu Seeing Red: Hungarian Revolutionary Poster, 1919 v MoMa v New Yorku a následne v Mumoku vo Viedni, kde predstavila novú zbierku plagátov s dynamickou expresívnou figuráciou od najvýznamnejších maďarských umelcov aktívne zapojených do socialistického revolučného hnutia, vrátane Alexandra Bortnyika. Autor pohybujúci sa medzi avantgardnými scénami v Budapešti, Berlíne vytvoril v prvej polovici 20-tych rokov počas pobytu v Košiciach sériu kresieb, ktoré budú predstavené na výstave.

Tak ako rané komunistické hnutie na Slovensku aj raná avantgarda na našom území vychádza z maďarskej avantgardy. Prierezová výstava zo zbierok slovenských galérií sa zameriava na grafiku, kresbu a fotografiu – progresívne žánre avantgardného umenia, od expresionizmu k ranému socialistickému realizmu a k ranej sociálno-dokumentárnej fotografii (Bauer, Bortnyik, Krón, Protopopov).

Výstava sa sústredí na dialektický vzťah medzi kolektívnym telom a novým triednym vedomím, medzi históriou, novou ľavicovou teóriou a (umeleckou) praxou. Prezentované diela budú prepojené a rekontextualizované intervenciou mladého grafického umelca Pavla Červeniaka, ktorý kritickým a kreatívnym spôsobom nadväzuje na estetiku raného revolučného plagátu.

Ivana Komanická

Grafický dizajn: Palo Snoha
Za podporu ďakujeme BARZZUZ – čerstvá káva, fresh coffee.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie
je Banskobystrický samosprávny kraj.

Pozývame!

 

Foto: Ivana Klepáčová