Eduard Antal

Súčasná slovenská grafika 16.
Bethlen's house, 7. December 2005 – 24. February 2006

Súčasná slovenská grafika 16.