Ingrid Kepková

NEW REALITY. Human, too human.
Bethlen's house, 08. Jun – 27. Aug 2017

NEW REALITY. Human, too human.

Nová skutočnosť. Bez dôkazov
Bethlen's house, 30. Jun – 28. Aug 2016

Nová skutočnosť. Bez dôkazov