Ján Triaška

Ján Triaška / Štúdia ruky
Bethlen's house, 10. Oct – 19. Nov 2017

Ján Triaška / Štúdia ruky