Ján Triaška / Štúdia ruky

Ján Triaška / Štúdia ruky

Pozývame Vás na vernisáž výstavy "Ján Triaška: Štúdia ruky," ktorá sa uskutoční v utorok 10. októbra 2017 o 17.00 v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy je Michal Stolárik. Výstava potrvá do 19. novembra 2017. 
10. October 2017 – 19. November 2017
Vernissage /utorok/ 10. októbra 2017 o 17.00 hod.
Author Curator
Michal Stolárik

Pozývame Vás na vernisáž výstavy

Ján Triaška
Štúdia ruky

ktorá sa uskutoční v utorok 10. októbra 2017 o 17.00 v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy je Michal Stolárik. Výstava potrvá do 19. novembra 2017. 

Samostatná výstava Štúdia ruky predstavuje najnovšiu polohu tvorby v Srbsku narodeného výtvarníka Jána Triašku, ktorý sa rozhodol vymeniť plátno za steny. 
Autor zrealizuje v galerijných priestoroch Stredoslovenskej galérie (v jednej miestnosti Bethlenovho domu) monumentálne site-specific nástenné maľby, ktoré prirodzene vychádzajú z ideových a formálnych základoch jeho minulých diel. 

Nadrozmerné akrylové diela reagujú na politicko-spoločenské témy, ktoré sú aktuálne v dnešnom kontexte a zároveň vychádzajú z našich minulých skúsenosti. Triaška skúma tradičný motív ľudskej ruky, ktorý je formálne inšpirovaný každodennými medziľudskými interakciami a vkladá ho do kontrastných situácií s fantazijno-animovanou rukou. Diela fungujú na princípe kontrastu a vzájomnej negácie jednotlivých gestických symbolov a zároveň vyjadrujú autorské názory na problematiku a konkrétne fenomény súčasnej domácej spoločnosti a kultúry. 

JÁN TRIAŠKA (1977, Nový Sad, Srbsko) absolvoval ateliér maľby Jána Bergera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne vedie maliarsky ateliér STARTUP na Katedre Maľby Fakulty výtvarných umení na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Primárne pôsobí na poli expandovanej maľby s prítomným konceptuálnym pozadím, pričom kontinuálne rozvíja niekoľko rôznych ideových koncepcií. Z tematického hľadiska jednotlivé cykly a série spája okrem špecifického maliarskeho rukopisu hlavne záujem o realitu či inšpirácia minulosťou.

Michal Stolárik

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Názov výstavy: Ján Triaška – Štúdia ruky
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Vystavujúci autor: Ján Triaška
Kurátor: Michal Stolárik
Miesto konania: Bethlenov dom, Dolná 8, Banská Bystrica
Trvanie výstavy: 11. 10. – 19. 11. 2017
Vernisáž: /utorok/ 10. októbra 2017 o 17.00 hod.

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstup na vernisáž je voľný.

Tešíme sa na vašu návštevu!