Juraj Toman

Bezčasovosť
Praetorium, 24. Oct – 25. Nov 2012

Bezčasovosť