Fine ArtD. 2. Prehliadka dizertačných prác absolventov Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici dáva už pravidelne v závere akademického roka priestor na prezentáciu praktických dizertačných prác, po obhájení ktorých ich autori získavajú titul ArtD. Aktuálna výstava prináša tvorbu siedmich absolventov doktorandského štúdia na FVU Akadémie umení. Vystavené práce predstavujú špecifické témy a osobité autorské programy reprezentujúce niekedy aj vzájomne protichodné umelecké a svetonázorové zázemie. V sérii malieb […]
4. June 2014 – 29. June 2014
Author Curator
Eva Kapsová

Stredoslovenská
galéria v Banskej Bystrici dáva už pravidelne v závere
akademického roka priestor na prezentáciu
praktických dizertačných prác, po obhájení ktorých ich autori
získavajú titul ArtD. Aktuálna výstava prináša tvorbu siedmich
absolventov doktorandského štúdia na FVU Akadémie umení.
Vystavené práce predstavujú špecifické témy a osobité autorské
programy reprezentujúce niekedy aj vzájomne protichodné
umelecké a svetonázorové zázemie.

V
sérii malieb fragmentárne
inšpirovaných mytologickými, literárnymi a osobnými motívmi
reaguje Eva
Ploczeková

na rámcové zadanie dizertácie – vonkajšie
a vnútorné, viditeľné a neviditeľné.

V pozadí maliarskeho výrazu autorky stoja experimenty v rovine
formy, osobitne v materiálovej a hmotnej vrstve. V rámci
týchto výskumov hľadá opodstatnenie a efekt využitia
klasických, ale aj netradičných spojení (olej, živice, alumínium
ai.). Milan
Špak

nadväzuje na silu, pôsobivosť a autenticitu sakrálneho
umenia rôznych kultúr v ich pôvodnom, neironizujúcom slova
zmysle. V pozadí autorovho uvažovania je príklon k filozofii
Sophia perennis a konceptu primordiálnej múdrosti. Skúsenosť
“posvätna“ (ako „dotyk zmyslu“) chce autor sprostredkovať
maliarskou interpretáciou ikon byzantskej a budhistickej tradície
v snahe priblížiť sa k úrovni vedomia a čistoty, ktorú
tieto reprezentujú. Iný typ kontemplatívnosti prináša Juraj
Toman

v sérii malieb na tému Čas
a priestor obrazu
.
Toman skúma vnímanie, ktorého podmienky rozhodujú o premenlivosti
obrazu. Často ponecháva na ploche vyznieť „zamlčané“ dianie
v jeho rôznych fázach, priznáva časový a výrazový
posun. Vyberá si nenápadné prostredia, skúma ich atmosféru,
ktorá vďaka akoby zastavenému času, jeho nehybnosti a tichu,
nadobúdala meditatívne črty.

Pre
mnohé práce doktorandov je príznačný kritický pohľad voči
viacerým aspektom skutočnosti. Pritom tento pohľad je raz láskavo
zohľadňujúci, inokedy rafinovane hravý i drásavý, či
rozhorčený a neúprosne sarkastický alebo viacvrstvovo
subverzívny a odmietavý. Objekty, inštalácie, videoprojekcie
a modely interaktívnej komunikácie Petra
Valisku-Timečka
(PharmacE(u)tický
priestor 2014)
spracúvajú
kritický pohľad na svet, farmaceutického priemyslu, reklamy a
agresívneho marketingu. Tieto fenomény predstavujú pre spoločnosť
potenciálne riziká a nastavujú tak ich adresátovi akési
sociálne pasce. Dôležitým momentom Timečkových projektov je
interaktívny prvok, kedy sa spolutvorcami diela stávajú samotné
obete.

Vo
forme a výraze rôznorodo artikulovanú sériu Jána
Kostolanského

spája idea prirodzenej
slobody
,
ktorú ako imperatív kladie autor voči praktikám spoločenskej
prevádzky. Autor prezentuje rad subverzívnych fluxusovo poňatých
intervencií do verejného priestoru a do mocensky zaisťovaných
režimov v oblasti napr. distribúcie spoločenského pohybu
(doprava), náboženských a štátnych symbolov či správania
záujmových skupín (poľovníctvo).

Pozornosť
voči detskému svetu môžeme sledovať v participatívnom projekte
Moniky
Stacho.

Autorka sa dlhodobo venuje fotografickým záznamom, ktorých autormi
sú deti najmladšej vekovej kategórie. Jej projekt sa pohybuje na
pomedzí vizuálnych štúdií, kultúrnej a sociálnej
antropológie a umenia spolupráce a na našu výtvarnú
scénu prináša vcelku nespracovanú a objavnú polohu umeleckého
výskumu.

Filip
Jurkovič

prezentuje videoperformancie, akcie, konceptuálne inštalácie
a konceptuálne maľby. V koncepte Individuálnych
utópií

uvažuje o významoch, ich dôveryhodnosti presvedčivosti a
manipulatívnosti, sprostredkovaných umeleckými a mimoumeleckými,
napríklad mediálnymi alebo reklamnými obrazmi. V ironicky
hravej, ale často aj existenciálne naliehavej a traumatizujúcej
polohe vyjadruje skepsu a nabáda k ostražitosti voči
rizikám slabej diferencie navonok rovnorodých, ale účelom rôzne
nasmerovaných obrazov.