Štefan Prukner

Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ
Bethlen's house, 23. Jun – 28. Aug 2016

Obrazy starej Bystrice – ZREŠTAUROVANÉ