Alegórie/Identity

Výstava členov francúzskej umeleckej skupiny L´Enterprise realizovaná v spolupráci s Alliance Française v Banskej Bystrici
7. May 2009 – 28. June 2009
Author Curator
Zuzana Majlingová

Výstava členov francúzskej
umeleckej skupiny L´Enterprise realizovaná v spolupráci s Alliance
Française v Banskej Bystrici