Dominik Skutecký / Neznáme portréty

Dominik Skutecký / Neznáme portréty

Doteraz nevystavené portréty manželov Neubergerovcov a jeden z posledných autoportrétov maliara Dominika Skuteckého zo súkromných zbierok...
12. September 2017 – 31. December 2017
Vernissage 12.09.2016 o 17:00
Author Curator
Katarína Baraníková

V rámci programu festivalu Prvý človek bol umelec 2 Vás srdečne pozývame do Vily Dominika Skuteckého, kde 12. septembra 2017 slávnostnou vernisážou sprístupníme dočasne zapožičané maľby Dominika Skuteckého zo súkromných zbierok.

V utorok 12. septembra 2017 o 17.00 hod. verejnosti predstavíme vzácne maľby Dominika Skuteckého zo súkromných zbierok, ktoré v koncepcii historičky umenia Kataríny Baraníkovej dočasne obohatia stálu expozíciu jeho diel. Zapožičané diela budú počas vernisáže podrobnejšie priblížené komentovanou prehliadkou, ktorú povedie Zuzana L. Majlingová. Doteraz nevystavené portréty manželov Neubergerovcov a jeden z posledných autoportrétov maliara Dominika Skuteckého budú sprístupnené verejnosti do konca decembra 2017. 

Vernisáž vo Vile Dominika Skuteckého je súčasťou festivalu Prvý človek bol umelec 2, ktorý od augusta do decembra 2017 ponúkne široký program. Návštevníkov čakajú výstavy vizuálneho umenia, filmové premietania, divadlo, autorské čítania, tematizované prednášky, hudobné workshopy a rozmanité tvorivé dielne. A to v našich troch historických budovách v centre Banskej Bystrice. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Názov festivalu: Prvý človek bol umelec 2
Názov podujatia festivalu: Dominik Skutecký – Neznáme portréty (vernisáž vzácnych malieb) 
Kurátorka: Katarína Baraníková
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Termín: /utorok/ 12. september 2017 o 17.00 hod.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Vstup je voľný.