Juraj Kollár – Obytná zóna

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Juraj Kollár Obytná zóna vo štvrtok 16. júna 2016 o 17.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Katarína Bajcurová. Výstava potrvá do 28. augusta 2016. Maliar Juraj Kollár predstavuje v Stredoslovenskej galérii na výstave pod názvom Obytná zóna rozsiahly výber zo svojej najnovšej tvorby, pričom väčšia […]
16. June 2016 – 28. August 2016
Author Curator
Katarína Bajcurová

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy 

Juraj Kollár Obytná zóna 
vo štvrtok 16. júna 2016 o 17.00 hod. v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy je Katarína Bajcurová. Výstava potrvá do 28. augusta 2016.

Maliar Juraj Kollár predstavuje v Stredoslovenskej galérii na
výstave pod názvom Obytná zóna
rozsiahly výber zo svojej najnovšej tvorby, pričom väčšia časť diel tu má svoju
výstavnú premiéru. Je stelesnením súčasného umelca – zakotvený doma na
Slovensku, vo vzťahoch, ktoré si tu utvoril, je zároveň kozmopolita a nomád,
ktorý rád putuje Európou a vie byť doma aj v iných krajinách (pripomeňme, že
žil a tvoril dlhší čas v Paríži a táto méta, splynúť aj s iným ako s domácim
prostredím ho neopúšťa podnes). Maľba a maliarstvo je spôsobom jeho života,
splynutím s ním, preto aj život naokolo, vo všetkých svojich stránkach,
vstupuje do jeho diel. Rád pracuje s klasickými maliarskymi žánrami,
v jeho tvorbe nájdeme krajiny,
portréty, akty, zátišia, figurálne aj animálne kompozície, zaujíma ho gestická,
geometrická, abstraktná i „realistická“ figurálna maľba. Pri hlbšom
zahľadení sa do jeho obrazov však pochopíme, že hoci narába s vokabulárom
maliarstva, ktorý sa utváral stáročia, ide mu o viac ako len o
prehodnocovanie tradícií a odkazov. Hlavne o prieskum možností, ktoré
mu maliarstvo ako také dáva, nielen čo sa týka zobrazenia samotného predmetu,
jeho prenosu na plátno, do iného jazyka, ale predovšetkým videnia,
subjektívneho vnímania (percepcie) a spôsobov sprostredkovania reality
maliarskym rukopisom. Rád sa díva na mesto, v ktorom (práve) žije,
ale to, čo ho zaujíma, nie sú žiadne turisticky exponované body. Vyberá si motívy
urbánnej, scivilizovanej krajiny zvláštne sociálne stigmatizovanej, často
zdanlivo nevzhľadnej, obývanej človekom, ktorý tam vždy nie je, ale stopy,
ktorého cítime v tomto priestore, v „zóne“ jeho bytia. Figurálne
momentky zo života, sú akoby len tak náhodou, bez zaostrenia, zachytené
objektívom fotoaparátu. Fotografiu
Kollár využíva aj v inom zmysle – ako skicu motívu svojho druhu – nevedie
ho však už k telesne alebo predmetne vecnému prepisu skutočnosti, ale
naopak smerom opačným – k abstrakcii. Maliarsky skúma štruktúru (fotografickej)
plochy, stimuluje ju hapticky, pastóznejšou maľbou rôznymi predmetmi, aby čo
najviac, priam fyzicky, zdôraznil mentálne vnemy, ktoré v ňom videný,
zaznamenaný a následne namaľovaný obraz vyvolal a tieto svoje
pocity adresuje divákovi. Obľúbeným motívom sú pohľady cez
sklobetónové steny, zvnútra von – na tento spôsob pozerania sa na svet si
vyvinul špecifickú formu skladaného obrazu, keď obraz dekomponoval do siete,
rastru, čím vznikla nová štruktúra obrazov v obraze, z ktorých súčtu sa
rodilo výsledné dielo. Princíp delenia obrazovej plochy ho priviedol aj
k použitiu siete, ktorá zároveň akoby rozpúšťala maľbu do okolitého
priestoru, prepájala ho s ním. Často sa jasnosť obrysov obrazu aj vo vnútri
akosi rozostruje, tvary sa opticky znejasňujú, strácajú – akoby sme sa na svet
dívali prižmúrenými očami, alebo čo najviac priblížili k povrchu predmetu,
ktorý sledujeme. Obraz sa tak rozpadá do sústavy ťahov, rastrov, bodov
a farebných plôšok, konkrétny známy priestor sa mení na abstraktnú
krajinu, ktorá prekvapí pohľadom na svoje mikro- a makro-detaily. Je to akoby byť i nebyť v realite –
dosiahnuť ilúziu atmosféry, bytia v krajinnom rámci okolitej
reality, zároveň sa z nej vzdialiť, dvihnúť sa nad ňu a vnímať
ju novými nezainteresovanými očami. Juraj Kollár nám všetky svoje
spôsoby videnia a maliarskeho uchopenia svojej (i našej) „obytnej
zóny“ predvádza nielen s mimoriadnou posadnutosťou výskumníka, ale i
s potešením tvorcu, ktorý nezabudol na primárne „stvoriteľské“ schopnosti
a estetické hodnoty maľby.

Juraj Kollár (nar. 1981 v Nitre) študoval na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave (prof. D. Fischer, 1999 – 2003) a na
Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Z. Beran, 2003 – 2005). Získal
viacero domácich i medzinárodných ocenení (Cena Igora Kalného, Zlín, 2009;
Celeste Prize, 3. cena, Berlín, 2009; VÚB Maľba roka, Bratislava, 2010).
Vystavoval na viacerých kolektívnych prehliadkach, mal viacero samostatných
výstav:  Reportovaná maľba, Galéria E. Zmetáka, Nové Zámky (2015);
Luxurious Desert under the Sky of Paris,
Zahorian&co Gallery, Bratislava; Thoughtful,
Victoria ́s Gallery, Paríž (2014); Bratislava
– Paris – Bratislava
, Francúzsky inštitút, Bratislava a ďalšie. Jeho
práce sú zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach doma
i v zahraničí, v Slovenskej národnej galérii, v Galérii mesta
Bratislavy, v Národnej galérii v Prahe atď. Dlhší čas žil a maľoval v Paríži. V súčasnosti
žije v Bratislave.

Za podporu ďakujeme Banskobystrickému pivovaru a.s., ALFA BIO s.r.o. a firme Barzzuz s.r.o.
Vstup na vernisáž je voľný.

Otvorené:
utorok – piatok: 10.00 – 17.00 hod.
sobota – nedeľa: 10.00 – 16.00 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu!