Naslepo kráčať

Mladá umelkyňa, narodená na Slovensku, absolvovala štúdium na Ecole des Beaux-Arts d’Angers, žije a tvorí vo Francúzsku. Na Slovensku sa predstavuje po prvý krát. Zaoberá sa telesnosťou človeka a zvieraťa, hraničnými situáciami existencie. Predstaví objekty, inštaláciu, kresby a videokompiláciu performancií.
7. August 2008 – 14. September 2008
Author Curator
Zuzana Majlingová

Mladá umelkyňa, narodená na Slovensku, absolvovala štúdium na Ecole des
Beaux-Arts d’Angers, žije a tvorí vo Francúzsku. Na Slovensku sa
predstavuje po prvý krát. Zaoberá sa telesnosťou človeka a zvieraťa,
hraničnými situáciami existencie. Predstaví objekty, inštaláciu, kresby

a videokompiláciu performancií.