Rezignácia na prenatálne

Rezignácia na prenatálne

Jozef Poník (1982) je absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (Ateliér súčasného obrazu, Ateliér slobodnej kreativity 3D). V roku 2009 získal cenu ESSL AWARD (európska súťaž mladých výtvarníkov). Koncom roka 2009 Stredoslovenská galéria predstavila jeho dielo Plodnica pupkov na spoločnej výstave viacerých mladých výtvarníkov Causa corporalis. Pre tvorbu Jozefa Poníka je charakteristický konceptuálny prístup […]
28. September 2010 – 31. October 2010
Author

Jozef
Poník (1982) je absolventom Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach
(Ateliér súčasného obrazu, Ateliér slobodnej kreativity 3D). V roku 2009 získal
cenu ESSL AWARD (európska súťaž mladých výtvarníkov).

Koncom
roka 2009 Stredoslovenská galéria predstavila jeho dielo Plodnica pupkov na spoločnej
výstave viacerých mladých výtvarníkov Causa corporalis.

Pre
tvorbu Jozefa Poníka je charakteristický konceptuálny prístup a silný záujem o
ľudské telo. Jemnej symbolike s ktorou narába, dominuje motív pupka chápaný ako
spomienka na vnútromaternicový život, ale aj ako jazva po rane spôsobnej
oddelením dvoch tiel. Odliatkami pupkov Poník vystiela vnútro pupok
pripomínajúceho polguľovitého útvaru (Plodnica pupkov), obaľuje nimi ležadlo s
červenými nohami (pupočnými šnúrami?), pupok sa objavuje na vajcovitom útvare
obalenom hlinou. Všetky tieto objekty sú vyjadrením potreby pocitu bezpečia,
aké nám poskytuje vnútro tela matky a súčasne jej materializáciou ako aj
sprítomnením tejto istoty.