Jozef Poník

Rezignácia na prenatálne
Room 19_21, 28. Sep – 31. Oct 2010

Rezignácia na prenatálne

Causa Corporalis
Bethlen's house, 27. Oct – 15. Dec 2009

Causa Corporalis